Αγγλικός όρος

toxic hepatitis

Ορισμός

Μία φλεγμονή του ήπατος που προκαλείται από την είσοδο τοξινών ή φαρμάκων στο σώμα. Στον μεγάλο αριθμό παραγόντων που είναι γνωστό ότι προκαλούν αυτόν τον τύπο ηπατίτιδας περιλαμβάνονται κοινά φάρμακα και χημικά (π.χ., αλοθάνιο, ισονιαζίδη, αναβολικά στεροειδή, τετραχλωράνθρακας, τριχλωραιθυλένιο) που χρησιμοποιούνται είτε στην θεραπεία ασθενειών ή στον χώρο εργασίας.

Κύριος όρος

hepatitis