Αγγλικός όρος

osmosis

Ορισμός

Η διέλευση ενός διαλύτη μέσω μια ημιπερατής μεμβράνης, η οποία διαχωρίζει διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων. O διαλύτης, συνήθως το νερό, διέρχεται μέσω της μεμβράνης από την περιοχή με τη χαμηλότερη συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας προς τη περιοχή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας, τείνοντας με τον τρόπο αυτό να εξισώσει τις συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων. O ρυθμός της ώσμωσης εξαρτάται κυρίως από τη διαφορά στις οσμωτικές πιέσεις των διαλυμάτων εκατέρωθεν της μεμβράνης, τη διαπερατότητα της μεμβράνης καθώς και από το ηλεκτρικό δυναμικό κατά μήκος της μεμβράνης και το φορτίο στα τοιχώματα των πόρων της.

Ετυμολογία

[Ελλ. osmos, ώθηση + osis, κατάσταση]

Υπώνυμος όρος

reverse osmosis