Αγγλικός όρος

ear plug

Ορισμός

Συσκευή που εμποδίζει τον ήχο να εισέρχεται στο αυτί μέσω απόφραξης του έξω ακουστικού πόρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ωτασπίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, των καταδύσεων ή στις πτήσεις, επειδή μπορεί να παρεμβληθούν στην εξισορρόπηση της πίεσης.