Αγγλικός όρος

tissue expansion, soft

Ορισμός

Μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην πλαστική χειρουργική για την διαστολή του δέρματος πριν την εκτομή μιας περιοχής για την επίτευξη ενός περισσότερο αισθητικού κλεισίματος πληγής. Ένα ή περισσότερα διαστελλόμενα μπαλόνια εισάγονται κάτω από το δέρμα. Τα μπαλόνια στην συνέχεια διαστέλλονται αυξάνοντας σταδιακά το ποσό του φυσιολογικού ορού εντός τους. Αυτό πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση για όσο χρόνο απαιτείται για να εκταθεί επαρκώς το υπερκείμενο δέρμα. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαστολής, πραγματοποιείται η διαδικασία της πλαστικής χειρουργικής. Έτσι, επιτρέπεται η απομάκρυνση του δέρματος χωρίς να απαιτείται η κάλυψη της περιοχής με μόσχευμα δέρματος.