Αγγλικός όρος

foreign bodies in larynx

Ορισμός

Ένα στερεό σώμα στο λάρυγγα που έχει μεταφερθεί με την εισπνοή ή με εισρόφηση, όπως ένα τεμάχιο κρέατος, σκληρό γλυκό, παραμάνα ή νόμισμα. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελούν κίνδυνο απόφραξης του αεραγωγού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν βήχα, πνιγμό, δύσπνοια, σταθερό άλγος ή απώλεια της φωνής.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Εάν ο ασθενής μπορεί να μιλήσει ή να βήξει, ο διασώστης δεν πρέπει να παρέμβει στις προσπάθειες του ασθενούς να αποβάλει το αντικείμενο. Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να μιλήσει, να βήξει ή να αναπνεύσει, ο διασώστης θα πρέπει να εφαρμόσει ταχύτατα το χειρισμό Heimlich 6 με 10 φορές διαδοχικά. Χρησιμοποιώντας τον αέρα που βρίσκεται ήδη στους πνεύμονες, οι ωθήσεις δημιουργούν τεχνητό βήχα προωθώντας το αντικείμενο έξω από τον αεραγωγό. Εάν ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του, ο διασώστης τον ξαπλώνει προσεκτικά στο έδαφος, προστατεύοντας την κεφαλή και το λαιμό, και συνεχίζει τις προσπάθειες, εφαρμόζοντας κοιλιακές ωθήσεις 6 με 10 φορές από μια γονατιστή θέση, ιππαστί στους μηρούς του θύματος. Ο διασώστης εκτελεί επίσης CPR για αναίσθητους ασθενείς χωρίς σφυγμό, με βάση την εκτίμηση του αεραγωγού, της αναπνοής και της κυκλοφορίας. Μετά τις κοιλιακές ωθήσεις, ο διασώστης ανοίγει τον αεραγωγό και επιχειρεί να αφαιρέσει εμφανείς αποφράξεις, σαρώνοντας τον αεραγωγό και επιχειρώντας στη συνέχεια να αερίσει τον ασθενή. Για έναν παχύσαρκο ή εγκυμονούντα ασθενή ή για ένα παιδί, ο διασώστης εφαρμόζει θωρακικές ώσεις στο μέσο του στέρνου πάρα κοιλιακές ώσεις. Για ένα βρέφος, ο διασώστης χρησιμοποιεί χτυπήματα στην πλάτη πριν τις θωρακικές ώσεις. Μπορεί να απαιτείται άμεση λαρυγγοσκόπηση και η χρήση λαβίδων Magill για την αφαίρεση του ξένου σώματος. Εάν το αντικείμενο δεν δύναται να αφαιρεθεί άμεσα με αυτά τα μέτρα, ενδέχεται να απαιτηθεί κρικοθυρεοτομή ή τραχειοτομή εκτάκτου ανάγκης.