Αγγλικός όρος

foreign bodies in the esophagus

Ορισμός

Αντικείμενα που παγιδεύονται στον οισοφάγο (συνήθως κόκαλα ψαριών, νομίσματα, ή μεγάλα αμάσητα τεμάχια τροφής). Η παρεντερική χορήγηση γλυκαγόνου μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση των αντικειμένων από τον οισοφαγικό σφιγκτήρα στο στόμαχο, συνήθως όμως απαιτείται η ενδοσκοπική αφαίρεση των ξένων σωμάτων.

Κύριος όρος

esophagus