Αγγλικός όρος

ethyl chloride

Ορισμός

C2H5Cl. Πτητικό αναισθητικό υγρό που χρησιμοποιείται τοπικά. Όταν ψεκάζεται στο δέρμα εξατμίζεται τόσο γρήγορα που το δέρμα ψύχεται αμέσως.

ΧΡΗΣΕΙΣ: Το χλωριούχο αιθύλιο χρησιμοποιείται ως τοπικό αναισθητικό σε μικροεπεμβάσεις. Χρησιμοποιείται μόνο για πολύ σύντομες χρονικές περιόδους.

Κύριος όρος

ethyl