Αγγλικός όρος

potassium chloride

Ορισμός

Ηλεκτρολύτης που χορηγείται από το στόμα για την θεραπεία και πρόληψη της ένδειας καλίου, σε ασθενείς που δεν δύνανται να λάβουν με την διατροφή τους επαρκείς ποσότητες καλίου. Χρησιμοποιείται επίσης για την θεραπεία των ουρολοιμώξεων και την πρόληψη των νεφρικών λίθων. Αποτελεί φαρμακευτική ουσία κατά του σχηματισμού ουρόλιθων και συμπλήρωμα ιχνοστοιχείων και ηλεκτρολυτών.

Κύριος όρος

potassium