Αγγλικός όρος

chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy

Ορισμός

Βαθμιαία εξελισσόμενη, αυτοάνοση μυϊκή αδυναμία των χεριών και των ποδιών το οποίο προκαλείται από φλεγμονή του ελύτρου μυελίνης που καλύπτει τους νευράξονες των περιφερικών νεύρων. Η καταστροφή μυελίνης (απομυελίνωση) επιβραδύνει ή παρεμποδίζει την μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων στους μυς. Η αιμωδία και η παραισθησία δυνατόν να συνοδεύσει ή να προηγείται της απώλειας της κινητικής λειτουργίας, η οποία μπορεί να είναι από ήπια ως και σοβαρή. Τα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνουν την αύξηση των πρωτεϊνών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η νόσος χαρακτηρίζεται από υφέσεις και εξάρσεις. Η φλεγμονώδης καταστροφή δεν αφορά μόνο τα φαγοκύτταρα (ουδετερόφιλα και μακροφάγα), αλλά επίσης ανοσοσυμπλέγματα και την ενεργοποίηση του συμπληρώματος από αυτόλογα αντιγόνα μυελίνης. Για την θεραπεία της νόσου χρησιμοποιούνται ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Συχνά προηγούνται η πλασμαφαίρεση και οι εγχύσεις ανοσοσφαιρινών για την πρόκληση ύφεσης.

Συντομογραφία

CIDP

Κύριος όρος

polyneuropathy