Αγγλικός όρος

chronic lymphocytic leukemia

Ορισμός

Μια κακοήθεια, στην οποία ανώμαλα λεμφοκύτταρα, συνήθως Β κύτταρα, πολλαπλασιάζονται και διηθούν τους σωματικούς ιστούς, προκαλώντας συχνά διόγκωση των λεμφαδένων και δυσλειτουργία του ανοσολογικού συστήματος. Οι λοιμώξεις είναι συχνές. Το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι περίπου 4 έτη. Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία είναι η πιο κοινή λευχαιμία στα ανεπτυγμένα κράτη. Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Η επίπτωσή της αυξάνει στα 20 περιστατικά ανά 100.000, στα άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών. Η επιλογή του χρόνου αντιμετώπισης και η πρόγνωση στη CLL εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Ο προσδιορισμός του σταδίου περιλαμβάνει παράγοντες όπως ο αριθμός των ανώμαλων λεμφοκυττάρων στο αίμα, η ταχύτητα του διπλασιασμού και η παρουσία λεμφαδενοπάθειας, οργανομεγαλίας και κυτοπενιών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Οι ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο της νόσου συχνά αντιμετωπίζονται με χλωραμβουκίλη, φλουδαραβίνη, ή άλλους κυτταροτοξικούς παράγοντες. Οι ασθενείς σε αρχικό στάδιο της νόσου δεν λαμβάνουν συνήθως θεραπεία.

Συντομογραφία

CLL