Αγγλικός όρος

chronic glaucoma

Ορισμός

Γλαύκωμα στο οποίο η τονομετρία αποκαλύπτει ενδοφθάλμια πίεση της τάξης του 45 ή 50, οι πρόσθιες ακτινοειδείς φλέβες είναι διατεταμένες, ο κερατοειδής χιτώνας είναι διαφανής, η κόρη είναι διεσταλμένη και συνυπάρχει πόνος. Κατά τη διάρκεια των εξάρσεων η όραση είναι περιορισμένη. Το οπτικό πεδίο μπορεί να είναι φυσιολογικό. Η παραμόρφωση του οπτικού δίσκου δεν παρατηρείται στα πρώιμα στάδια.

Κύριος όρος

glaucoma