Αγγλικός όρος

erythema chronicum migrans

Ορισμός

Αποτελεί χαρακτηριστικό εξάνθημα της νόσου του Lyme. Το ECM είναι ένα εξαπλούμενο ερυθρό εξάνθημα με σαφώς αφορζόμενα χείλη και (τυπικά) κεντρική ύφεση. Το εξάνθημα συνήθως εμφανίζεται εντός 3- 32 ημερών από το δήγμα του κρότωνα. Το κέντρο του εξανθήματος αποτελεί το σημείο ενοφθαλμισμού. Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι η Borrelia burgdorferi, μια σπειροχαίτη, η οποία στη συνέχεια μπορεί να επεκταθεί στις αρθρώσεις, στο κεντρικό νευρικό σύστημα ή στο σύστημα αγωγής της καρδιάς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η αντιβιοτική θεραπεία που χορηγείται στη νόσο του Lyme.

Συντομογραφία

ECM

Κύριος όρος

erythema