Αγγλικός όρος

endometrial dating

Ορισμός

Μικροσκοπικη εξέταση κατάλληλου, χρωματισμένου δείγματος ενδομητρίου για τον καθορισμό των ημερών μέχρι την επόμενη εμμηνορρυσία. Η χρονολόγηση γίνεται με βάση έναν πρότυπο κύκλο 28 ημερών. Επομένως, η ημέρα 8 δηλώνει ότι απέχει 20 ημέρες και η ημέρα 23 ότι απέχει 5 ημέρες. Το σύστημα αυτό χρονολόγησης αναπτύχθηκε από τον Δρ. John Rock, ιατρό της Ιατρικης Σχολης του Harvard, για να διευκολυνθούν οι γυναικολόγοι στην οπτικοποίηση των ενδομητρίων που συζητούνται χωρίς να χρειάζεται να παρέχουν λεπτομερείς περιγραφές του υπό εξέταση υλικού.