Αγγλικός όρος

mercury

Ορισμός

ΣΥΜΒ: Hg. Ένα μεταλλικό στοιχείο με ατομικό βάρος 201 και ατομικό αριθμό 80. Είναι αδιάλυτος σε συνηθισμένους διαλύτες, αλλά διαλυτός σε υδροχλωρικό οξύ με βρασμό. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία θα είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση εξαιρετικά τοξικών και ερεθιστικών ατμών στην ατμόσφαιρα). Είναι ένα ασημί υγρό σε θερμοκρασία δωματίου. Ο υδράργυρος σχηματίζει δύο σειρές αλάτων: αυτά στα οποία έχει σθένος ένα (μονοσθενής) και εκείνα στα οποία έχει σθένος δύο (δισθενής).

Υπώνυμος όρος

ammoniated mercury
mercury bichloride