Αγγλικός όρος

hydrolysis

Ορισμός

Οποιαδήποτε αντίδραση στην οποία το νερό είναι ένα από τα αντιδραστήρια και συγκεκριμένα η ένωση νερού με ένα άλας, προς το σχηματισμό ενός οξέος και μιας βάσης, ένα εκ των οποίων διίσταται περισσότερο από το άλλο. Περιλαμβάνει μια χημική αποδόμηση, στην οποία μια ουσία διασπάται σε απλούστερες ενώσεις με την προσθήκη ή την πρόσληψη στοιχείων νερού. Αυτός ο τύπος αντίδρασης συμβαίνει εξαιρετικά συχνά στις ζωτικές διαδικασίες. Η μετατροπή του αμύλου σε μαλτόζη, του λίπους σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα και των πρωτεϊνών σε αμινοξέα, είναι παραδείγματα υδρόλυσης, όπως είναι και άλλες αντιδράσεις, οι οποίες εμπλέκονται στην πέψη. Ένα απλό παράδειγμα είναι η αντίδραση, κατά την οποία η υδρόλυση του αιθυλοξικού εστέρα αποδίδει οξικό οξύ και αιθυλική αλκοόλη: C2H5C2H3O2 + H2O = CH3COOH + C2 H5OH. Συνήθως αυτές οι αντιδράσεις είναι αντιστρεπτές· η αντίστροφη αντίδραση ονομάζεται εστεροποίηση, συμπύκνωση ή σύνθεση αφυδάτωσης.

Ετυμολογία

[" + lysis, διάλυση]