Αγγλικός όρος

remission

Ορισμός

1. Μείωση της σοβαρότητας ή ύφεση των συμπτωμάτων.
2. Περίοδος, κατά την οποία τα συμπτώματα μειώνονται.
3. Περίοδος, κατά την οποία δεν υπάρχει απόδειξη ενεργότητας της νόσου.

Ετυμολογία

[Λατ.remissio, ελάττωση]