Αγγλικός όρος

subarachnoid hemorrhage

Ορισμός

Αιμορραγία στον υπαραχνοειδή χώρο του εγκεφάλου, συνήθως λόγω ρήξης ενός ενδοκράνιου ανευρύσματος ή μιας αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας και κάποιες φορές λόγω υπερτασικής αγγειοπάθειας. Η αιμορραγία προκαλεί έντονη κεφαλαλγία, συχνά με ναυτία και έμετο, απώλεια της συνείδησης, παράλυση και σε κάποιες περιπτώσεις, κώμα, στάση απεγκεφαλισμού και εγκεφαλικό θάνατο. Περίπου 30.000 Αμερικανοί προσβάλλονται ετησίως. Η ταχεία διάγνωση διευκολύνεται με την απεικόνιση του νευρικού συστήματος ή την οσφυονωτιαία παρακέντηση. Πρέπει να γίνει εκτίμηση από νευροχειρουργό άμεσα.

Συντομογραφία

SAH

Κύριος όρος

hemorrhage