Αγγλικός όρος

drug overdose

Ορισμός

Η κλινική επίπτωση της υπερβολικής δόσης οποιουδήποτε φαρμάκου (π.χ. ενός αυτοχορηγούμενου, πιθανή θανατηφόρα δόση ενός ναρκωτικού, ενός αντικαταθλιπτικού, ενός μη ναρκωτικού παυσίπονου ή άλλου φαρμάκου). Η υπερδοσολογία φαρμάκου μπορεί να είναι είτε ακούσια είτε σκόπιμη. Όταν μια τέτοια δόση οδηγεί σε κώμα ή θάνατο, το άτομο αναφέρεται ότι είναι OD (δηλαδή, υπερβολικής δόσης).

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Το προσωπικό του τμήματος επειγόντων, αποτιμούν τον αεραγωγό του ασθενούς, την αναπνοή, την κυκλοφορία, το επίπεδο συνειδητότητας και τις ζωτικές ενδείξεις, ενώ προσπαθούν να εξακριβώσουν (από τον ασθενή ή άλλους σημαντικούς) το φάρμακο που έχει λάβει, την ποσότητα, τον χρόνο και από ποια οδό. Το αίμα και τα ούρα (και όταν είναι διαθέσιμος, ο έμετος) αποστέλλονται στο εργαστήριο για τοξικολογικό έλεγχο ώστε να βοηθήσουν στην αναγνώριση των συγκεκριμένων ουσιών.

Εάν το φάρμακο χορηγήθηκε με εισπνοή ή παρεντερικά ή ο χρόνος που παρήλθε βοήθησε στην απορρόφησή του, καθιερώνεται μια ενδοφλέβια θέση και χορηγείται υγρό σύμφωνα με τις οδηγίες βοηθώντας στην έκπλυση της ουσίας. Εάν ο ασθενής είναι αναίσθητος κατά την εισαγωγή του/της, συνήθως χορηγείται ένας ανταγωνιστής ναρκωτικών, μια bolus δόση δεξτρόζης 50% σε νερό και 50 έως 100 mg θειαμίνης έτσι ώστε να αναστραφούν γρήγορα τα πιθανά αποτελέσματα των οπιούχων ή της χαμηλής συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα. Ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενούς στις δράσεις του φαρμάκου (π.χ. ύφεση ή διέγερση του ΚΝΣ, αναπνευστική ύφεση, καρδιακές αρρυθμίες ή νεφρική ανεπάρκεια), το προσωπικό του τμήματος επειγόντων προσφέρει τις απαραίτητες υποστηρικτικές θεραπείες (π.χ. διασωλήνωση των αεραγωγών και αερισμός), ενεργό άνθρακα ή την πλύση εντέρου. Επειδή ο ρυθμός απορρόφησης διαφέρει και να παρουσιάζει μια διακύμανση, ο ασθενής χρήζει συχνής επανεκτίμησης με άμεση παρέμβαση.

Η πιθανότητα απόπειρας αυτοκτονίας πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση υπερδοσολογίας φαρμάκου. Λαμβάνεται το ψυχιατρικό ιστορικό, όπου σημειώνεται κάθε ιστορικό κατάθλιψης Λαμβάνονται προφυλάξεις για την αυτοκτονία ώστε να προστατευτεί ο ασθενής από περαιτέρω αυτοτραυματισμό.