• Ερωτική επιθυμία
  • Το σεξ είναι μια προσωπική υπόθεση
  • Χρησιμοποιείστε τη φαντασία σας
  • Δώστε βάση στα προκαταρτικά
  • Δώστε σημασία στη φάση μετά το σεξ
  • Το σεξ δεν είναι καταναγκαστικό
  • Σεξ σημαίνει αγαπώ το σώμα μου
  • Σεξ σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου
  • Το σεξ θέλει αμοιβαιότητα
  • Το σεξ δεν είναι επίδοση

Το σεξ είναι ζωή και ο έρωτας δικαίωμα

Θάνος Ε. Ασκητής