Κώφωση

Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2014, 16:23

Έγκαιρη παρέμβαση σε παιδιά με βαρηκοΐα και κώφωση

Ο Διοικητής του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών κ. Γεώργιος Τούσιας μιλάει για την Πρώιμη Ανίχνευση και Διάγνωση Παιδικής Βαρηκοΐας και Κώφωσης και τον στόχο του να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής τού προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

Τρίτη, 07 Ιουνίου 2011

Αποτελέσματα του 10ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοχλιακών Εμφυτευμάτων στα παιδιά

Tο κοχλιακό εμφύτευμα, μια μικρή επαναστατική συσκευή μπορεί να αποκαταστήσει αίσθηση ακοής ακόμη και στην πλήρη κώφωση.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011, 19:34

10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο κοχλιακών εμφυτευμάτων στα παιδιά

Σήμερα, το κοχλιακό εμφύτευμα, μια μικρή επαναστατική συσκευή μπορεί να αποκαταστήσει αίσθηση ακοής ακόμη και στην πλήρη κώφωση.

Παρασκευή, 09 Απριλίου 2010, 15:35

Εντοπίστηκε γονίδιο παιδικής κώφωσης

Δανοί ερευνητές ανακάλυψαν γενετική βλάβη που ενδεχομένως μπορεί να ευθύνεται για ορισμένα περιστατικά κληρονομικής κώφωσης.

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2004

Σωματόμορφες διαταραχές

Ο κοινός πυρήνας πάνω στον οποίο αναπτύσσονται οι σωματόμορφες διαταραχές αναφέρεται στην πολλαπλή και εξακολουθητική εκδήλωση σωματικών συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα αυτά αφορούν πόνους σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος (π.χ. στην κοιλιακή περιοχή, θώρακα, αρθρώσεις) ή σε απώλεια κάποιας σωματικής λειτουργίας (π.χ. παράλυση, τύφλωση, κώφωση), συμπτώματα που προέρχονται από εξολοκλήρου ψυχολογικές και όχι οργανικές αιτίες.