Κώφωση

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο κοχλιακών εμφυτευμάτων στα παιδιά

Σήμερα, το κοχλιακό εμφύτευμα, μια μικρή επαναστατική συσκευή μπορεί να αποκαταστήσει αίσθηση ακοής ακόμη και στην πλήρη κώφωση.

Παρασκευή, 09 Απριλίου 2010

Εντοπίστηκε γονίδιο παιδικής κώφωσης

Δανοί ερευνητές ανακάλυψαν γενετική βλάβη που ενδεχομένως μπορεί να ευθύνεται για ορισμένα περιστατικά κληρονομικής κώφωσης.

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2004

Σωματόμορφες διαταραχές

Ο κοινός πυρήνας πάνω στον οποίο αναπτύσσονται οι σωματόμορφες διαταραχές αναφέρεται στην πολλαπλή και εξακολουθητική εκδήλωση σωματικών συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα αυτά αφορούν πόνους σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος (π.χ. στην κοιλιακή περιοχή, θώρακα, αρθρώσεις) ή σε απώλεια κάποιας σωματικής λειτουργίας (π.χ. παράλυση, τύφλωση, κώφωση), συμπτώματα που προέρχονται από εξολοκλήρου ψυχολογικές και όχι οργανικές αιτίες.