ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Έρευνες έδειξαν ότι ενήλικες που αθλούνται έχουν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα από αυτούς που είναι λιγότερο δραστήριοι. Μεγάλο όφελος από την έναρξη ενός προγράμματος άσκησης έχουν ενήλικες με χαμηλές τιμές οστικής πυκνότητας γιατί αυτοί βλέπουν τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Υπάρχει αμφισβήτηση του ρόλου της άσκησης στην πρόληψη της οστικής απώλειας που συνδέεται με την ηλικία?

ΝΑΙ γιατί

  • κάποιες αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να μην ασκούν αρκετή φόρτιση για να προκαλέσουν αύξηση της οστικής μάζας (βλ. «lazy zone»)
  • ο βαθμός αύξησης οστικής πυκνότητας εξαρτάται:
    1. από τον τύπο και την ένταση της άσκησης
    2. τη διάρκεια σε φάσμα μηνών-ετών, και
    3. από την ηλικία στην οποία ξεκίνησε η άθληση
  • λίγες μελέτες σε άνδρες
  • Η ιδιαιτερότητα των δραστήριων ενηλίκων είναι αυτή ακριβώς: η έντονη δραστηριότητά τους που αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων- καταγμάτων σε σχέση με τους αδρανείς ως αποτέλεσμα της αυξημένης κινητικότητας.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
Από έρευνες φαίνεται να υπάρχει ένα σημείο κορεσμού για την άσκηση, έτσι ώστε η υπερβολική άσκηση να μην αυξάνει την οστική πυκνότητα αλλά και ίσως να τη μειώνει

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Έχει παρατηρηθεί ισχυρή σχέση της έντασης της άσκησης και της οστεογενετικής διέγερσης

Τα αποτελέσματα της άσκησης είναι κυρίως περιοχικά και όχι συστηματικά

Ασκήσεις με διαφορετική κατανομή έντασης από τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες, όπως η αεροβική γυμναστική και τα παιχνίδια προκαλούν μεγαλύτερη οστεογενετική διέγερση

Προγράμματα που συνδυάζουν δυνάμεις από το έδαφος και τις αρθρώσεις είναι ανώτερα από αυτά που χρησιμοποιούν μόνο τον ένα από τους δύο τύπους δύναμης

Η φυσική αγωγή φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική στον αναπτυσσόμενο σκελετό από τους γηραιότερους πληθυσμούς

Οι επιδράσεις της άσκησης στην οστική πυκνότητα είναι διαφορετικές στις προ και μετά εμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τους διαφορετικούς παράγοντες κάθε ενήλικα, όπως την ηλικία, την ορμονική κατάσταση και διατροφική κατάσταση γιατί και οι παράγοντες αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της οστικής υγείας.

Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της άσκησης, μπορεί να αυξήσει την οστική δύναμη σε πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς

Η γνώση αυτών των αρχών όταν σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα άσκησης βοηθά να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη σε σημαντικές περιοχές του σώματος.

Για να εμποδίσουμε την απώλεια αυτών των κερδών, η φιλοσοφία της μακροχρόνιας άσκησης κατά τη διάρκεια της ζωής πρέπει να ενθαρρύνεται, ιδιαιτέρως στους ενήλικες.

Πηγές: Από τη ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, Τόμος 4ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2005