Είναι αναίμακτη ανώδυνη εξέταση καταγραφής των δυναμικών της καρδιάς.

Ενδείξεις:
Αρρυθμίες
Στεφανιαία νόσος
Αδρές πληροφορίες για την λειτουργικότητα και την μορφολογία της καρδιάς.

Αντενδείξεις:
Καμία.

Προετοιμασία:
Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία.