Πώς φαινόμενα μεταφυσικά μπορούν να επηρεάσουν τη βιολογία του ανθρώπου; Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί την ανθρωπότητα επί χιλιετηρίδες.

Επιστημονική απάντηση σε όλα αυτά ακόμα δεν έχει δοθεί, καθώς η επιστήμη χρειάζεται πάντα αποδείξεις. Όμως η Yοga ανήκει σ’ αυτήν την κατηγορία. Ο Μαχαρίσι Yogi ήταν αυτός που εισήγαγε τη μέθοδο Yoga στη ζωή μας. Η μέθοδος αυτή συνίσταται σε ασκήσεις προσήλωσης σε μία σκέψη ή ένα στόχο που πολλές φορές συνδέεται με θρησκευτικές ιδέες ή στοχεύσεις.

Χαρακτηριστικότερη θρησκεία που χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή είναι ο Βουδισμός. Όμως πόσο επηρεάζει η Yoga τις καρδιοπάθειες όταν μάλιστα συνοδεύεται με υπνωτισμό;

Η διασύνδεση της εγκεφαλικής λειτουργίας με την καρδιακή λειτουργία είναι σήμερα αναμφισβήτητη. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία αναμφισβήτητα επηρεάζει και την καρδιακή λειτουργία. Η προσήλωση και η επικέντρωση της ανθρώπινης σκέψης όταν είναι παρατεταμένη αποδεικνύεται ότι συνοδεύεται από μυϊκή χάλαση, διαστολή των αρτηριών και πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Έτσι παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι που κάνουν Υoga έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση σε σύγκριση με αυτούς που δεν κάνουν. Το γεγονός της χαμηλής αρτηριακής πίεσης βοηθά στο να μην προάγεται η αθηροσκλήρωση των αρτηριών που συνήθως παρατηρείται στη μέση ηλικία του ανθρώπου.

Όμως από το σημείο αυτό μέχρις ότου να ισχυρισθεί κάποιος ότι η προσήλωση της σκέψης σε συνδυασμό με υπνωτισμό μπορεί να αποτελέσει μέθοδο κατά των καρδιοπαθειών απέχει ακόμα πολύ.

Από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προέρχεται η επιστημονική είδηση. Μετά από 9ετή παρακολούθηση ατόμων υπό καθεστώς άσκησης προσήλωσης της σκέψης παρατηρήθηκε ελάττωση των θανάτων, των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων κατά 47%.

Η άσκηση γινόταν για 20 λεπτά, δύο φορές την ημέρα επί 9 χρόνια. Η έρευνα έγινε από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο Μαχαρίσι της Αϊόβα. Η μελέτη μάλιστα αυτή επιχορηγήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (ΝΙΗ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιστημονική αυτή μελέτη θεωρείται πρωτοποριακή, γιατί για πρώτη φορά αποδείχθηκε ότι η μεταβολή του τρόπου ζωής με βάση την εγκεφαλική άσκηση είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της επιβίωσης του ανθρώπου με παράλληλη ελάττωση των σοβαρών καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Εν τούτοις, όπως και για κάθε μελέτη, έτσι και γι’ αυτή χρειάζεται επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με ανάλογες μελέτες σε πληθυσμούς διαφόρων εθνοτήτων.