Μεταξύ της ηλικίας των 2 και των 6 ετών μερικά παιδιά αρχίζουν να επαναλαμβάνουν ήχους, συλλαβές και ολόκληρες λέξεις καθώς μιλάνε. Αυτό δεν είναι τραυλισμός αλλά μία, μάλλον 'φυσιολογική δυσχέρεια της ροής ή του ρυθμού του προφορικού λόγου'.

Η συχνότητα επανάληψης διαφέρει από παιδί σε παιδί και από περίπτωση σε περίπτωση. Αυτό μπορεί να διαρκέσει από μερικές βδομάδες μέχρι και μερικούς μήνες. Μπορεί να εξαφανιστεί για ένα διάστημα και να ξαναεμφανιστεί αργότερα.

Η σωστή αντιμετώπιση της ομιλίας του παιδιού σας σ΄αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντική.

Μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου με το να . . .

 • μην εστιάζετε την προσοχή σας στις επαναλήψεις των συλλαβών που κάνει το παιδί σας, ούτε στους μορφασμούς, που πιθανόν τις συνοδεύουν
 • μη λέτε στο παιδί σας 'μίλα πιο αργά', 'ηρέμησε'
 • σιγουρευθείτε ότι το παιδί σας ξεκουράζεται αρκετά, τρώει καλά και γυμνάζεται
 • προσπαθήστε να μειώσετε την ένταση που πιθανόν να υπάρχει μέσα στο σπίτι
 • δείξετε ότι το αγαπάτε γι΄αυτό που είναι
 • δίνετε αρκετό χρόνο στο παιδί σας να μιλήσει χωρίς να το διακόπτετε
 • προσπαθείτε να μην δείχνετε ανυπόμονος ή ενοχλημένος από τον τρόπο της ομιλίας του
 • μην έχετε την απαίτηση να φέρεται το παιδί σας σαν ένας 'μικρός ώριμος άνθρωπος' σε οτιδήποτε κάνει
 • μην το πιέζετε να αλλάξει χέρι αν είναι αριστερόχειρας
 • παραμένετε ήρεμη όταν επιβάλλετε μία τιμωρία
 • θυμάστε ότι οι δισταγμοί και οι επαναλήψεις είναι αρκετά φυσιολογικοί στον πρώιμο λόγο του παιδιού σας και ότι μπορεί να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα.