Έως το τέλος της δεύτερης τάξης, τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Ακουστική ικανότητα

 • Να ακολουθούν 3-4 προφορικές οδηγίες στη σειρά
 • Να επιδεικνύουν κατανόηση των λέξεων κατεύθυνσης (π.χ. τοποθεσία, χώρος) και των λέξεων που υποδηλώνουν χρόνο
 • Να επιδεικνύουν κατανόηση μιας ιστορίας του επιπέδου της τάξης τους η οποία έχει αναγνωσθεί δυνατά, απαντώντας σε ερωτήσεις

Δεξιότητες λόγου

 • Να απαντούν σε πιο περίπλοκες ερωτήσεις που επιδέχονται ‘ναι/όχι’
 • Να παράγουν όλους τους ήχους της Ελληνικής γλώσσας χρησιμοποιώντας λόγο που είναι κατανοητός από ακροατές που δεν ανήκουν στο στενό τους περιβάλλον
 • Να θέτουν τις ερωτήσεις και να απαντούν στις ερωτήσεις ‘Ποιος, Τι, Που, Γιατί, Πότε’
 • Να χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκες δομές πρότασης στην προφορική επικοινωνία
 • Να αποσαφηνίζουν και να εξηγούν λέξεις και ιδέες
 • Να δίνουν οδηγίες με 3-4 βήματα
 • Να χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο για διαφορετικούς σκοπούς, να ενημερώσουν, να πείσουν, να ψυχαγωγήσουν
 • Να παραμείνουν στο θέμα, να εξετάζουν διάφορες πτυχές του θέματος και να χρησιμοποιούν την κατάλληλη επαφή με τα μάτια κατά τη διάρκεια της συζήτησης
 • Να ανοίγουν και να κλείνουν μια συζήτηση όπως πρέπει

Αναγνωστική ικανότητα

 • Να ελέγχουν πλήρως την ακουστική και τους ήχους
 • Να χρησιμοποιούν στρατηγικές ακουστικής όταν διαβάζουν (να συνδέουν τους ήχους της ομιλίας, τις συλλαβές, τις λέξεις, τις φράσεις με τις γραπτές τους μορφές)
 • Να αναγνωρίζουν πολλές λέξεις εξ όψεως
 • Να χρησιμοποιούν σημασιολογικές ενδείξεις όταν διαβάζουν (π.χ. φωτογραφίες, τίτλοι/επικεφαλίδες, πληροφορίες σχετικά με την ιστορία)
 • Να ξαναδιαβάζουν και να διορθώνουν από μόνα τους τα λάθη τους εάν χρειαστεί
 • Να εντοπίζουν τις πληροφορίες για να απαντούν σε ερωτήσεις
 • Να εξηγούν βασικά στοιχεία της ιστορίας (π.χ. κύρια ιδέα, κύριοι χαρακτήρες, πλοκή)
 • Να χρησιμοποιούν την εμπειρία τους για να προβλέπουν και να δικαιολογούν τι θα γίνει σε ιστορίες του επιπέδου της τάξης τους
 • Να διαβάζουν και να μπορούν να παραφράσουν ή να επαναλάβουν τα γεγονότα μιας ιστορίας στη σειρά
 • Να διαβάζουν ιστορίες, ποιήματα ή θεατρικά κείμενα του επιπέδου της τάξης τους αργά και δυνατά με πολύ καλή ομιλία
 • Να διαβάζουν αυθόρμητα

Ικανότητα γραφής

 • Να γράφουν ευανάγνωστα
 • Να χρησιμοποιούν μια ποικιλία τύπων προτάσεων όταν απαντούν σε ερωτήσεις και όταν διηγούνται ιστορίες (μυθοπλαστικές και μη)
 • Να χρησιμοποιούν τα βασικά σημεία στίξης και να χρησιμοποιούν σωστά τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα
 • Να οργανώνουν το γράψιμό τους έτσι ώστε να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος
 • Να μην κάνουν ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που χρησιμοποιούν συχνά
 • Να προχωρούν από την επινοητική ορθογραφία (π.χ. ορθογραφία βάσει του ήχου) κατά την ανεξάρτητη γραφή, σε πιο ακριβή ορθογραφία