Η σχιστία μπορεί να διαγνωσθεί κατά την κύηση με το υπερηχογράφημα. Αυτό επιτρέπει στους γονείς να διερευνήσουν το θέμα και να το αντιμετωπίσουν ώστε να γνωρίζουν σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούν, για να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Ποια είναι τα είδη των σχιστιών;

Σχιστία χείλους, είναι η διακοπή της συνέχειας του χείλους και σε κάποιες περιπτώσεις και του φατνίου, του τμήματος δηλαδή της άνω γνάθου, το οποίο συγκρατεί τα δόντια. Αν διαχωρίζει τελείως το χείλος ή και το φατνίο, ονομάζεται πλήρης, ενώ αν χωρίζει τμήμα μόνο του χείλους ονομάζεται ατελής. Μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη, δηλαδή είτε από τη μια είτε από τις δύο πλευρές.

Σχιστία υπερώας, είναι ο διαχωρισμός της οροφής του στόματος, δηλαδή του ουρανίσκου.

Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

Μη συνδρομικές κρανιοσυνοστεώσεις

Κρανιοσυνοστέωση ονομάζεται η πρόωρη συνένωση δύο ή περισσότερων οστών του κρανίου. Εμποδίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη του κρανίου και του εγκεφάλου και προκαλεί μορφολογικά, λειτουργικά και αναπτυξιακά προβλήματα στο παιδί. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες μη συνδρομικής πρόωρης συνοστέωσης: η πλαγιοκεφαλία, η βραχυκεφαλία, η τριγωνοκεφαλία και η σκαφοκεφαλία. Οι κρανιοσυνοστεώσεις μπορεί να είναι έκδηλες κατά τη γέννηση ή να παρατηρηθούν αργότερα. Η διάγνωση γίνεται από τη φυσική εξέταση και σε συνδυασμό με διαγνωστικές απεικονίσεις. Συνήθως η αποκατάσταση είναι εφικτή με χειρουργική επέμβαση. Στόχος είναι η διόρθωση του σχήματος της κεφαλής ώστε να επιτραπεί η φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Η πλαγιοκεφαλία εκ θέσεως είναι η ασυμμετρία και η αποπλάτυνση του οπίσθιου τμήματος της κεφαλής και αποδίδεται σε παραμόρφωση του κρανίου στη μήτρα ή σε παρατεταμένη παραμονή της κεφαλής του νεογέννητου σε μια θέση. Η αντιμετώπισή της πραγματοποιείται με συχνή αλλαγή της θέσης της κεφαλής και τη χρήση ενός ειδικά διαμορφωμένου κοίλου μαξιλαριού, ενώ απαιτείται και η συνδρομή φυσιοθεραπευτή.

Καθώς η εξωτερική εμφάνιση παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου είναι απαραίτητο οι γονείς να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες από την πρώτη μέρα της γέννησης των παιδιών με σχιστίες.  Επιπλέον, είναι αναγκαία η έναρξη της ενδεδειγμένης θεραπείας από τις πρώτες μέρες της γέννησης.

Οι σχιστίες και οι κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες πρέπει να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Το Κυπριακό Κέντρο Σχιστιών και Δυσμορφιών Προσώπου - MEDICLEFT και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί «Χρυσαλλίδα» και «Smile Foundation» είναι στη διάθεση των οικογενειών, για να ενημερώσουν για όλα τα στάδια αποκατάστασης. Όραμα να στηρίξουν ολιστικά τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας και την πλήρη αποκατάστασή τους.

Το Κυπριακό Κέντρο Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου - MEDICLEFT αποτελούν ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και πολύχρονη εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ολιστικά την αποκατάσταση των ασθενών με σχιστίες ή άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες.

ΤΟ MEDICLEFT ιδρύθηκε το 2001 από τον Δρ. Χριστόδουλο Λάσπο, Ορθοδοντικό με εξειδίκευση στα άτομα με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες. Ακολουθεί τα πρωτόκολλα θεραπειών του EUROCLEFT και του AMERICAN CLEFT PALATE CRANIOFACIAL ASSOCIATION, των οποίων είναι ενεργό μέλος.  Συνεργάζεται με το Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο, ανταλλάσσοντας επιστημονική εμπειρία. Επιπλέον, πραγματοποιούνται κοινές χειρουργικές επεμβάσεις  τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Η συνεργασία προεκτείνεται στον ακαδημαϊκό τομέα με τη συμμετοχή από κοινού σε διεθνή συνέδρια και τη διοργάνωση κοινών εθνικών συνεδρίων και ημερίδων.

Δείτε το video https://www.facebook.com/MichaelVirardi/videos/1327130497363076/ 

Πώς στελεχώνεται η ομάδα;

Η στελέχωση της ομάδας περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες:

 • Πλαστικός Κρανιοπροσωπικός Χειρουργός
 • Ορθοδοντικός- ειδικός σε άτομα με δυσμορφίες προσώπου
 • Λογοπαθολόγος
 • Γναθοπροσωποχειρουργός
 • Ωτορινολαρυγγολόγος
 • Παιδοδοντίατρος
 • Νευροχειρουργός
 • Οφθαλμίατρος
 • Φυσιοθεραπευτής
 • Γενετιστής
 • Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος

 

Επικοινωνία

Κυπριακό Κέντρο Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου, MEDICLEFT

Δρ. Χριστόδουλος Λάσπος

Λυκάβου 7, 3086 Λεμεσός

Τηλ.  +357 25735050

e-mail: info@medicleft.com 

www.medicleft.com 

 

Χρυσαλλίδα

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ατόμων με Σχιστίες και Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες

Χριστούλα Κωνσταντινίδου

Αγίας Φυλάξεως 111, 3087 Λεμεσός

Τηλ. +357 25732900, 99561471

e-mail: info@chrysallida.com 

www.chrysallida.com

 

Smile Foundation

Δρ. Γιώργος Ψαράς

Τηλ. 25369936

e-mail: psarasg@cytanet.com.cy 

 

Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο

Δρ. Κώστας Αλεξάνδρου

Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, 15232 Χαλάνδρι

Τηλ. +30 210 7239510

e-mail: info@craniofacial.org 

www.craniofacial.org