Βασικοί στόχοι της παγκόσμιας ημέρας αποτελούν η διεθνής κινητοποίηση για την εξεύρεση φαρμάκων και πόρων σε περιοχές όπου η νόσος είναι ενδημική, η αφύπνιση του κοινού αναφορικά με την αναγκαιότητα της πρώιμης έναρξης θεραπείας και η ενημέρωση του ατόμου αναφορικά με τα πρώιμα συμπτώματα.

Η λέπρα οφείλεται στο mycobacterium leprae. Η νόσος είναι ενδημική στην τροπική και υποτροπική Ασία, στην Αφρική, στην κεντρική και νότιο Αμερική, σε περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η πρώιμη εξέταση και έγκαιρη εφαρμογή θεραπείας είναι σημαντικά στα άτομα που έχουν μολυνθεί, κυρίως κατά τη διάρκεια παρατεταμένης παραμονής σε ενδημικές περιοχές. Η έναρξη της νόσου είναι ύπουλη. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και είκοσι χρόνια μετά τον συγχρωτισμό με μολυσμένα άτομα.

Λόγω των δεδομένων που προαναφέρονται, οι μετανάστες από περιοχές όπου ενδημεί η νόσος πρέπει να είναι σε αυξημένη επιφυλακή.

Τα αρχικά συμπτώματα αφορούν το δέρμα και τα νεύρα. Αναπτύσσονται συγκεκριμένα δερματικές βλάβες και προοδευτική προσβολή των νεύρων. Σε αλλοιωμένες περιοχές του δέρματος υπάρχει μούδιασμα, κάψιμο, τοπική ατονία. Σταδιακά αναπτύσσονται εκτεταμένες παραμορφώσεις με διάβρωση και καταστροφή παρακείμενων και υποκείμενων ιστών.

Στις επιπλοκές συγκαταλέγονται ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια, αναπηρία, τύφλωση.

Είναι σημαντική η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία στο δερματικό στάδιο πριν την εμφάνιση αναπηρίας, διότι η έγκαιρη θεραπεία σταματά την εξέλιξη και τη μετάδοση της νόσου. Δεν αποκαθιστά ωστόσο την αναπηρία από καταστροφή των νεύρων και των ιστών, όταν έχει αναπτυχθεί πριν την εφαρμογή της ενδεικνυόμενης θεραπείας.

Η διάγνωση γίνεται με βιοψία και εξέταση του προσβεβλημένου δέρματος. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη λέπρα περιλαμβάνουν τα dapsone, rifampin, clofazimine, ofloxacin, minocycline, prednisone, thalidomide. Χορηγείται συνδυασμός φαρμάκων επί αρκετούς μήνες.