Περιπτώσεις πυρετού που επιβάλλουν επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, είναι ο υψηλός πυρετός,

  • ο πυρετός που εκδηλώνεται σε υψηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες,
  • ο πυρετός που δεν ανταποκρίνεται σε αντιπυρετικά,
  • ο πυρετός που συνοδεύεται από δυσχέρεια αναπνοής, κεφαλαλγία, έμετο, ή εξάνθημα,
  • ο πυρετός που ενώ είναι σε βελτίωση επιδεινώνεται,
  • ο παρατεινόμενος πυρετός πάνω από τετραήμερο,
  • ο πυρετός που συνοδεύεται από επίμονο ρίγος.
  • Ειδικές περιπτώσεις εμπύρετων συνδρόμων ενδέχεται να οδηγήσουν στον θάνατο, εάν δεν αντιμετωπιστούν ή δεν διερευνηθούν άμεσα.

Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται νοσηλεία.