Σύμφωνα με μεγάλη βρετανική μελέτη, οι εργαζόμενες νέες μητέρες με μικρά παιδιά, όχι μόνο δεν βλάπτουν τη συναισθηματική ανάπτυξή τους λόγω των πολύωρων απουσιών τους από το σπίτι, αλλά αντίθετα τα ωφελούν, συμβάλλοντας θετικά στη συναισθηματική και κοινωνική τους πρόοδο.

Στις έρευνες που έγιναν, επιστήμονες παρακολούθησαν από τη γέννηση τους έως τα πρώτα τους σχολικά έτη, αγόρια και κορίτσια, με τους γονείς να καταγράφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις συμπεριφορές των παιδιών τους κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κατέγραφαν τα συναισθήματα, όπως το άγχος και τη μελαγχολία, αλλά και συμπεριφορές, όπως η επιθετικότητα, η υπερκινητικότητα, ο θυμός.

Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι τα μικρά παιδιά όχι μόνο δεν υπέφεραν όταν εργαζόταν η μητέρα τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είχαν πολύ καλύτερη συμπεριφορά από τα παιδιά εκείνα που οι μητέρες τους δεν εργάζονταν, ειδικά τα κορίτσια.

Τα αγόρια επίσης δεν επηρεάζονται αρνητικά, όταν εργάζονται και οι δυο γονείς τους, σε κάποιες περιπτώσεις όμως καταγράφηκαν προβλήματα συμπεριφοράς των αγοριών, ιδιαίτερα σε εκείνα που η μητέρα τους έλειπε πολλές ώρες από το σπίτι, θεωρώντας ότι ο ρόλος της δεν είναι αυτός, δηλαδή να φροντίζει την οικογένεια για τα προς το ζην, πιστεύοντας ότι αυτό αρκεί για τον πατέρα τους.

Οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η εργαζόμενη μητέρα, κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, μπορεί να επηρεάσει πολύ θετικά τη μελλοντική εξέλιξή του και να αναπτύξει την κοινωνική και συναισθηματική του συμπεριφορά.
Προσθέτουν επίσης, ότι η ιδανική κατάσταση για τα παιδιά είναι να μένουν μαζί με τους δυο γονείς, να εργάζονται και οι δυο και να αφιερώνουν ο ένας από τους δυο, εναλλάξ όταν μπορούν, καθημερινά ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά τους.

´Ενα άλλο συμπέρασμα ήταν, πως τα αγόρια που οι μητέρες τους δεν εργάζονται, είχαν πιθανότητες να παρουσιάσουν προβλήματα στη συμπεριφορά τους, ίσως γιατί πολλές από αυτές τις μητέρες παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο για συμπτώματα κατάθλιψης, επηρεάζοντας κατ´ αυτόν τον τρόπο και τους γιους τους.

Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών ή των ανέργων γονέων, διέτρεχαν το μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν προβλήματα στη συναισθηματική και κοινωνική τους ζωή.

premium.paratiritis