Μολονότι η Συμβουλευτική εξασκείται στη χώρα μας πάνω από μία εικοσαετία, η χρησιμοποίηση της έννοιας 'Συμβουλευτική' παραμένει προνόμιο των ειδικών, ενώ το περιεχόμενο, οι στόχοι και οι δυνατότητές της είναι για το ευρύτερο κοινό από άγνωστα έως συγκεχυμένα.

Σε χώρες του εξωτερικού η Συμβουλευτική είναι στενά συνυφασμένη με τις επιδιώξεις ευρύτερων κοινωνικών χώρων κι ομάδων, και οι πρακτικές της είναι ευρέως διαδεδομένες. Αντίθετα, στη χώρα μας η απουσία συστηματικής ενημέρωσης συνέβαλε στο να μην γνωρίζει μεγάλο μέρος του κοινού τους τομείς στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή οι συμβουλευτικές τεχνικές και δεξιότητες.

Τι είναι Συμβουλευτική;

  • Η Συμβουλευτική είναι μια 'τέχνη' – της οποίας οι θεωρητικές κατευθύνσεις και μέθοδοι ενημερώνονται διαρκώς από την επιστημονική έρευνα – που μπορεί να συνεισφέρει με πολλούς τρόπους στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.
  • Είναι μια 'Τέχνη' ψυχοθεραπείας, ακρόασης, υποστήριξης, και πρόληψης που μπορεί να είναι αποτελεσματική – αν ασκείται με γνώση και συνέπεια – σε ατομικό, οικογενειακό ή κοινωνικό επίπεδο.
  • Μπορεί να βοηθήσει άτομα ή και ομάδες σε θέματα αυτοανάπτυξης, αυτοσυνειδητοποίησης, και αυτογνωσίας , στην αποτελεσματική έκφραση κι επικοινωνία των συναισθημάτων, σκέψεων και βιωμάτων τους, στην εξυγίανση των σχέσεών τους με τους άλλους, στην εκπλήρωση των στόχων τους, στη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων τους, καθώς και στην πρόληψη και θεραπεία συγκινησιακών κρίσεων κι εντάσεων ή ακόμη και στην ορθότερη αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων.

H Συμβουλευτική είναι μια 'διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και των ατόμων που απευθύνονται σ’αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και συναισθηματικά θέματα'. Ο γενικός στόχος της συμβουλευτικής είναι να 'δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, προσωπικά, αλλά και σαν μέλη μίας ευρύτερης κοινωνίας'.Πώς επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι;

Στη Συμβουλευτική, για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις οποιασδήποτε κατεύθυνσης.
Αρκεί οι προσεγγίσεις αυτές να είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες και να εξασκούνται από άτομα ειδικά εκπαιδευμένα, που σέβονται και τηρούν τους Κανόνες Ηθικής Δεοντολογίας, που εποπτεύονται συστηματικά και δεν αμελούν την επιστημονική τους επιμόρφωση και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Βράβευση μαθητών από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Σχιζοφρένεια: Ποιες είναι οι επιπλοκές στην καθημερινότητα
Τα μυρωδικά και μπαχαρικά που αγαπούν την υγεία μας