Η σύφιλη είναι επικίνδυνο αφροδίσιο νόσημα που προκαλείται από τη σπειροχαίτη Treponema pallidum. Η σπειροχαίτη διεισδύει γρήγορα από τους άθικτους βλεννογόνους ή τις μικροσκοπικές αμυχές του δέρματος κατά τη σεξουαλική επαφή με το προσβεβλημένο άτομο εισερχόμενο στα λεμφαγγεία και στο αίμα.

Παρά το γεγονός ωστόσο ότι η σύφιλη μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή, η σεξουαλική επαφή δεν είναι η μόνη οδός μετάδοσης της σύφιλης. Αυτό συμβαίνει διότι χωρίς την ενδεικνυόμενη θεραπεία, η σύφιλη γίνεται χρόνια λοιμώδης νόσος, που χαρακτηρίζεται από επεισόδια ενεργού νόσου διακοπτόμενα από επεισόδια ύπνωσης.

Στη χρόνια σύφιλη διακρίνουμε τέσσερα στάδια: Τη σύφιλη πρώτου σταδίου, τη σύφιλη δεύτερου σταδίου, τη λανθάνουσα σύφιλη και την όψιμη σύφιλη. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί συρρέουν σε βλεγοννοδερματικές βλάβες κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου σταδίου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα μολυσματικές και εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του σώματος.

Η μη σεξουαλική ατομική επαφή είναι τρόπος μετάδοσης της σύφιλης από τον χρόνιο πάσχοντα σε υγιή άτομα, στα στάδια αυτά. Με δεδομένο ότι οι βλάβες μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εμφανείς και ο πάσχων εμφανώς πάσχων στην χρόνια σύφιλη, η μόλυνση μέσα από στενή μη σεξουαλική σωματική επαφή μπορεί να γίνει και να διαλάθει της προσοχής.

Άλλοι τρόποι μετάδοσης της σύφιλης είναι από τη μητέρα στο έμβρυο κατά την ενδομήτρια ζωή, η μετάγγιση αίματος και η μεταμόσχευση οργάνου.