Πλασματική εικόνα για το επίπεδο μετάδοσης και προστασίας από τον κορωνοϊό μπορούν να δώσουν τα τεστ αντισωμάτων.

Αυτό επισημαίνουν οι επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) σε χθεσινή τεχνική ανάλυση για το θέμα. 

Η σωτηρία της φετινής τουριστικής χρονιάς συνδέεται με το "πράσινο διαβατήριο", το οποίο έχει υποστηριχθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Στην έκθεση, που παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως σκοπός είναι να προστεθούν πληροφορίες στο διάλογο σχετικά με τη χρήση του εν λόγω πιστοποιητικού για την κυκλοφορία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εποχή της πανδημίας.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί του ECDC, προς το παρόν, τα τεστ αντισωμάτων χρησιμοποιούνται κυρίως σε ερευνητικές μελέτες του πληθυσμού, παρά για ατομική διάγνωση περιπτώσεων CoViD-19.

Τυχόν θετικό τεστ μπορεί να αποτελεί απόδειξη μίας λοίμωξης από τον ιό στο παρελθόν (ή και πρόσφατα). Δεν παρέχει, ωστόσο, στοιχεία για τον χρόνο έκθεσης στον ιό και δεν μπορεί να αποκλείσει μία λοίμωξη σε εξέλιξη.

Με αυτό το δεδομένο, τα συγκεκριμένα τεστ δεν αποτελούν απόλυτη απόδειξη πως ένα άτομο δεν είναι μολυσματικό ή ότι προστατεύεται από μία νέα λοίμωξη ή δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό.

Προστασία

Ακόμη και εάν παρέχουν κάποια ένδειξη απόκρισης του ανοσοποιητικού, δεν είναι σαφές εάν τα επίπεδα αντισωμάτων μπορούν να προσφέρουν επαρκή προστασία ή πόσο καιρό μπορεί αυτή να διαρκέσει.

Δεν μπορεί, δηλαδή, να αποτελέσει έγκυρο στοιχείο ενός "πράσινου διαβατηρίου". Είναι πιθανό - μετά το θετικό τεστ - τα αντισώματα να μην είναι πλέον ανιχνεύσιμα.

Είναι, παράλληλα, αδιευκρίνιστο εάν τα τεστ που διατίθενται στην αγορά μπορούν να αποτρέψουν μόλυνση από παραλλαγές του SARS - CoV 2.

Λόγω της διάθεσης μεγάλου αριθμού τεστ αντισωμάτων στην αγορά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογηθούν, ενώ υπάρχει έλλειμμα τυποποίησης.

Ακίδα

Τα τεστ που εξετάζουν την πρωτεΐνη ακίδα του ιού δεν μπορούν να διακρίνουν άτομα που έχουν προηγουμένως μολυνθεί από τον ιό ή έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της CoViD-19.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ECDC, είναι πιθανό άτομα με πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί βάσει θετικού τεστ αντισωμάτων, να είναι ψευδώς καθησυχασμένα σχετικά με συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για τον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης και μετάδοσης του ιού (φυσική απόσταση, χρήση μάσκας και υγιεινή χεριών).

Μία προηγούμενη λοίμωξη - σημειώνουν οι ειδικοί - μπορεί να μην εγγυάται προστασία από επαναμόλυνση και μάλιστα από νεοεμφανιζόμενη παραλλαγή του ιού.

Τονίζουν πως οποιαδήποτε έκδοση πιστοποιητικών, βάσει θετικής εξέτασης αντισωμάτων, θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά και να συνοδεύεται από ισχυρά δημόσια μηνύματα σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού και των μέτρων ατομικής προστασίας.

Δημ.Κ.

Πηγές:
ECDC

Επιπλέον Πληροφορίες