Ένα στα δύο παιδιά από 2 έως 14 ετών έχουν φυσιολογικό σωματικό βάρος, αλλά ένα στα τρία είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα και ένα στα δέκα ελλιποβαρή.

Αυτό προκύπτει - μεταξύ άλλων - από την Έρευνα Υγείας έτους 2019 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και συγκεκριμένα από ξεχωριστό θεματικό ερωτηματολόγιο για την υγεία των παιδιών, που εφαρμόστηκε πιλότικά.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και προέρχονται από δείγμα 8.125 ιδιωτικών νοικοκυριών και σε ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη
την Ελλάδα. Το θεματικό ερωτηματολόγιο για την υγεία των παιδιών συμπληρώθηκε για 1.334 παιδιά ηλικίας 2 έως 14 ετών.

Ποσοστιαία κατανομή παιδιών 2 έως 14 ετών, κατά κατηγορία Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Τα περισσότερα ελλιποβαρή παιδιά (23,8%) καταγράφονται στις ηλικίες 2 έως 4 ετών, ενώ τα περισσότερα υπέρβαρα και παχύσαρκα (43%) στις ηλικίες 5 έως 7 ετών.

Οριακές τιμές Δείκτη Μάζας Σώματος για κορίτσια

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) θεωρείται ως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τη μέτρηση της παχυσαρκίας
του πληθυσμού.

Είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο των πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του και υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα).

Για τα παιδιά ηλικίας 2 έως 14 ετών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO Child Growth Standards) τα όρια για να θεωρηθεί ένα παιδί ελλιποβαρές, φυσιολογικού βάρους, υπέρβαρο ή παχύσαρκο, είναι διαφορετικά ανά ηλικία και ανά φύλο.

Στο σύνολο των παιδιών ηλικίας 2 έως και 14 ετών:

  • 9,2% είναι ελλιποβαρή.
  • 53,3% είναι φυσιολογικού βάρους.
  • 37,5% είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

Οριακές τιμές Δείκτη Μάζας Σώματος για αγόρια

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μπορεί να ραγίσει όντως η καρδιά μας;
Επίσκεψη Βιλδιρίδη σε νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πώς να ξεπεράσω το hangover