Ερευνητές του RUDN University, εξέτασαν δείκτες καρκίνου στο ήπαρ και ανακάλυψαν ότι η νόσος μπορεί να αναγνωριστεί από κομμάτια RNA στο σάλιο και το αίμα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Oncotarget.

Οι γιατροί ανακάλυψαν ότι microRNA μπορεί να είναι δείκτης καρκίνου στο ήπαρ.

Γιατροί έλαβαν δείγματα σάλιου και αίματος από 29 ασθενείς με κίρρωση, 24 με καρκίνο ήπατος και 21 υγιών και τα συνέκριναν με το επίπεδο έκφρασης 10 διαφορετικών microRNA στα δείγματα.

Εφτά microRNA που φάνηκαν στο πλάσμα αίματος εκτός των εξωσωμάτων συνδέονταν με καρκίνο ήπατος. Τρια από αυτά φάνηκαν επίσης στο σάλιο.

Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό για τη διάγνωση, καθώς ανάλυση σάλιου είναι σημαντικά πιο απλή αφού η συλλογή του δείγματος δεν απαιτεί επαγγελματία.

Τα microRNA που ανακαλύφτηκαν εντός των εξωσωμάτων μπορεί ενδεχομένως να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικός δείκτης της νόσου.

Για τους ερευνητές, το σάλιο είναι ακόμα πιο προτιμητέο για ανάλυση από το αίμα. Επομένως, με βάση το διαθέσιμο βιολογικό υλικό είναι πιθανό να υπολογιστεί η εμφάνιση καρκίνου στο ήπαρ μέσω microRNA από εξωσώματα και μη.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το σάλιο είναι υποσχόμενη πηγή των παραπάνω.

Τα microRNA από εξωσώματα έδειξαν ισχυρή σχέση με καρκίνο στο ήπαρ σε δείγματα σάλιου.