Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδέχεται, την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, το ερευνητικό πρόγραμμα LifeChamps (H2020), σε έναν «διαδικτυακό» διάλογο για τον ρόλο της έρευνας και της ψηφιακής καινοτομίας στην περίθαλψη ογκολογικών ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική φιλοξενία του Κροάτη Ευρωβουλευτή Tomislav Sokol, μέλους της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (BECA) και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τους Ασθενείς με Καρκίνο που είναι και εταίρος της κοινοπραξίας LifeChamps.

Τη διαδικτυακή εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι ομιλητές από τον χώρο της γηριατρικής και της έρευνας στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής καινοτομίας στην υγεία, καθώς και φορείς χάραξης πολιτικής. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι σύγχρονες προκλήσεις στην περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών, με έμφαση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και στους τρόπους με τους οποίους ο ψηφιακός μετασχηματισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης, μετά το στάδιο της αρχικής θεραπείας, θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

LifeChamps: Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στην υπηρεσία ογκολογικών ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας

Στόχος του LifeChamps είναι ο ακριβής προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας κατά τη διάρκεια ή και μετά τη θεραπεία τους. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι να προτείνει εξατομικευμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Μέσω του LifeChamps προτείνονται υπηρεσίες παρακολούθησης των συμπτωμάτων αλλά και θεραπείας και αποκατάστασης προς τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. Αυτό θα γίνει με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της βέλτιστης οπτικοποίησης αναλυτικών αποτελεσμάτων εκτελούμενων στο υπολογιστικό νέφος (cloud) αλλά και στις κινητές συσκευές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από χώρες όπως Σουηδία, Ισραήλ, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Σουηδία, Βέλγιο, Πορτογαλία κ.ά. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ είναι ο κεντρικός συντονιστής της κοινοπραξίας του έργου LifeChamps. Από το ΑΠΘ συμμετέχουν επίσης το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής και το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος LifeChamps είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Παναγιώτης Μπαμίδης.

Έναρξη εκδήλωσης: Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδας 15.00.

Εγγραφή στην εκδήλωση: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9VjFWkuoTrKTi3r3iDv7yw 

Παρακολούθηση μέσω YouTube: https://youtube.com/channel/UCfjvK6dLIR1v18DSRIyf7hg 

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα LifeChamps H2020: https://lifechamps.eu/   και στο FB: LifeChamps-H2020, Twitter: @LifeChampsH2020 

Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του ΑΠΘ: http://medphys.med.auth.gr/  και στο FB: AUTH Medical Physics & Digital Innovation Lab Twitter: @iMedPhysAUTH 

Επιπλέον Πληροφορίες