Ο ανθρώπινος οργανισμός εργάζεται mε πολλά ‘’ρολόγια’’ που με βάση τον τρόπο ζωής και γενετικούς παράγοντες επηρεάζουν τη βιολογική ηλικία των συστημάτων του, ανέφερε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο   Cell Reports.

Χρησιμοποιώντας βιοδείκτες και μοντέλα, ερευνητές μπόρεσαν να καθορίσουν τη βιολογική ηλικία διαφόρων συστημάτων του οργανισμού.

Βάσει των ευρημάτων φαίνεται πως υπάρχουν πολλά ''ρολόγια'' στο σώμα που ποικίλλουν ευρέως με βάση παράγοντες που περιλαμβάνουν γενετική και τρόπο ζωής σε κάθε άνθρωπο, δήλωσαν ερευνητές.

Ο Xiuqing Zhang του Beijing Genomics Institute στην Κίνα  δήλωσε ότι υπάρχει έλλειψη πρακτικών εφαρμογών σε δείγμα πληθυσμού για ακριβή υπολογισμό του ρυθμού γήρανσης οργάνων και συστημάτων του οργανισμού.

Έτσι αποφάσισε να σχεδιάσει ένα.

Οι ερευνητές επέλεξαν 4.000 εθελοντές ηλικίας 20 έως 45 ετών στην Κίνα και τους ζήτησαν να δώσουν δείγματα αίματος και κοπράνων, καθώς και φωτογραφίες του δέρματος του προσώπου τους.

Οι συμμετέχοντες επίσης υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για τη σωματική τους φόρμα.

Με αυτά τα στοιχεία, οι ερευνητές μέτρησαν 403 στοιχεία του σώματος όπως φόρμα, πέψη/ μεταβολισμό, ανοσία, λίπος και μυϊκή σύνθεση, λειτουργία καρδιάς και πνευμόνων, υγεία του δέρματος και εγκεφαλική λειτουργία.

Στη συνέχεια, ανέπτυξαν δείκτη ρυθμού γήρανσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για να συσχετίσει διάφορα συστήματα του οργανισμού.

Βάσει των ευρημάτων, κατηγοριοποίησαν τους συμμετέχοντες σε αυτούς που γερνούν πιο γρήγορα ή πιο αργά από τη χρονολογική τους ηλικία.

Η βιολογική ηλικία διαφόρων οργάνων και συστημάτων είχε διάφορους συσχετισμούς και δεν ήταν καθόλου αναμενόμενοι.

Αν και υγιές βάρος και υψηλή σωματική φόρμα αναμενόταν να έχουν θετική επίδραση, το να έχει κάποιος πιο ποικίλο μικροβίωμα έδειχνε νεότερο έντερο, ενώ ταυτόχρονα είχε αρνητική επίπτωση στη γήρανση των νεφρών, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο Xun Xu, δήλωσε ότι η έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της κατανόησης της γήρανσης και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάποτε στην περίθαλψη.