Ερευνητές ανακάλυψαν σχέση που υποδεικνύει ότι το λίθιο θα μπορούσε να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Ερευνητές του University of Cambridge, πραγματοποίησαν ανάλυση ιατρικών αρχείων 30.000  ασθενών άνω των 50 ετών.

Η ανάλυση έδειξε ότι οι ασθενείς που λάμβαναν λίθιο ήταν λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν άνοια σε σχέση με όσους δεν λάμβαναν, αν και ο αριθμός ασθενών που λάμβανε το σκεύασμα ήταν μικρός.

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στο PLoS Medicine, υποστηρίζουν την πιθανότητα το λίθιο να μπορούσε να αποτελεί προληπτική αγωγή για την άνοια.

Ο Dr. Shanquan Chen, ανέλυσε στοιχεία των ασθενών οι οποίοι δεν είχαν προηγουμένως διαγνωστεί με άνοια ή ελαφρά νοητική εξασθένηση.

Από τους 29.618ασθβείς,  548 έλαβαν λίθιο και 29.070  δεν έλαβαν. Η μέση ηλικία ήταν κάτω των 74 ετών και περίπου το 40%  ήταν άντρες.

Στην ομάδα λιθίου, 53, ή 9.7%, διαγνώστηκαν με άνοια. Στην άλλη ομάδα διαγνώστηκαν, 3.244, ή ποσοστό 11.2%.

Μετά από προσαρμογή για παράγοντες όπως το κάπνισμα, άλλα φάρμακα και συννοσηρότητες, η χρήση λιθίου συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε όσους έκαναν βραχεία αλλά και μακρά χρήση.

Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των ασθενών που έλαβαν λίθιο ήταν μικρός και επρόκειτο για έρευνα παρατήρησης, χρειάζονται μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν το λίθιο είναι πιθανή αγωγή για την άνοια.

Η νέα έρευνα στηρίζει άλλες που έχουν υποδείξει ότι το λίθιο θα μπορούσε να βοηθά στην άνοια.

Χρειάζονται περαιτέρω έρευνες και κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν πράγματι το λίθιο είναι βοηθητικό στην άνοια.