Νέα έρευνα γενετικών στοιχείων που έγινε σε 400.000 Βρετανούς αποκάλυψε σαφή σχέση μεταξύ ρυθμού βάδισης και γενετικού δείκτη βιολογικής ηλικίας.

Η ομάδα του University of Leicester, έχοντας επιβεβαιώσει αιτιατή σχέση μεταξύ ρυθμού βάδισης και μήκους τελομερών λευκοκυττάρων υπολογίζει ότι το έντονο περπάτημα δια βίου, θα μπορούσε να οδηγεί στο ισοδύναμο 16 λιγότερων χρόνων βιολογικής ηλικίας στη μέση ηλικία.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ταχύτερος ρυθμός βάδισης ανεξάρτητα από την ποσότητα σωματικής δραστηριότητας συνδεόταν με μακρύτερα τελομερή.

Ο Dr. Paddy Dempsey δήλωσε ότι προηγούμενη έρευνα στη σχέση ρυθμού βάδισης, σωματικής δραστηριότητας και μήκους τελομερών, ήταν περιορισμένη από μεικτά ευρήματα και έλλειψη στοιχείων υψηλής ποιότητας.

Η νέα έρευνα χρησιμοποιεί γενετικά στοιχεία για να δώσει ισχυρότερες ενδείξεις σχέσης μεταξύ των παραπάνω. Στοιχεία από wearable στον καρπό σχετικά με τη δραστηριότητα, επίσης υποστήριξαν ισχυρότερο ρόλο της συνήθους έντασης δραστηριότητας σε σχέση με το μήκος των τελομερών.

Η νέα έρευνα δείχνει αιτιατή σχέση μεταξύ έντονου βαδίσματος και μήκους τελομερών.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Communications Biology.

Πηγές:
Communications Biology.