Η άρθρωση του ώμου έχει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης σε σχέση με τις υπόλοιπες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος. Αυτή,όμως, η μεγάλη ελευθερία κινήσεων του ώμου έχει ως συνέπεια να καθιστά την άρθρωση πιο ασταθή. Το εξάρθρημα του ώμου είναι ένα συχνό πρόβλημα και χαρακτηρίζεται από την έξοδο της κεφαλής του βραχιονίου από την αρθρική επιφάνεια της ωμογλήνης, με πιο συχνό αποτέλεσμα τη ρήξη του επιχειλίου χόνδρου και  των σταθεροποιητικών συνδέσμων.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Πολλοί παράγοντες μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση ή την υποτροπή ενός εξαρθρήματος της άρθρωσης του ώμου, όπως:

  • Ηλικία του ασθενούς, με τους νεότερους να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επανεξαρθρημάτων.
  • Φύλο του ασθενούς, με τους άνδρες να υποτροπιάζουν συχνότερα.
  • Επίπεδο της αθλητικής του δραστηριότητας, με τους επαγγελματίες αθλητές και έπειτα τους ερασιτέχνες να έχουν υψηλές πιθανότητες υποτροπής.
  • Αθλήματα επαφής όπως πολεμικές τέχνες, πάλη καθώς και τα αθλήματα που παίζονται πάνω από το επίπεδο της κεφαλής για παράδειγμα μπάσκετ, βόλεϊ.
  • Χαλαρότητα των συνδέσμων του ώμου (υπερελαστικότητα).
  • Οστικό έλλειμμα λόγω των πολλών εξαρθρημάτων στην ωμογλήνη ή/και στην κεφαλή του βραχιονίου.
  • Ιστορικό προηγούμενου επεισοδίου εξαρθρήματος, μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του ώμου και σε επαναλαμβανόμενα εξαρθήματα.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η πρώτη αντιμετώπιση του εξαρθρήματος;

Το πρώτο εξάρθρημα του ώμου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά. Ειδικά σε νέους ασθενείς με έντονη αθλητική δραστηριότητα, το ποσοστό υποτροπής του εξαρθρήματος φτάνει στο 90% και περισσότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συντηρητική θεραπεία συχνά αποτυγχάνει, ενώ μόνιμη λύση δίνει η αρθροσκοπική αποκατάσταση.

Ποια είναι η αντιμετώπιση του εξαρθρήματος του ώμου;

Η αντιμετώπιση του εξαρθρήματος του ώμου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και εξαρτάται κυρίως από το προφίλ του κάθε ασθενούς. Σε ασθενείς με χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας, καθώς και σε μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς, η αντιμετώπιση του εξαρθρήματος μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά φυσικοθεραπεία και εκγύμναση.

Από την άλλη, οι νέοι ασθενείς και τα άτομα που έχουν έντονη αθλητική δραστηριότητα αντιμετωπίζονται με αρθροσκόπηση.  Η αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η οποία πραγματοποιείται με πολύ μικρές τομές στο δέρμα, μεγέθους μόλις λίγων χιλιοστών, μέσω των οποίων εισάγονται απευθείας στην περιοχή που πάσχει η αρθροσκοπική κάμερα καθώς και τα ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά καθώς ο  ιατρός μπορεί να δει άμεσα και σε μεγέθυνση όλα τα ανατομικά στοιχεία της άρθρωσης, να εντοπίσει τη βλάβη και να παρέμβει θεραπευτικά ώστε να λύσει το πρόβλημα. Η αρθροσκόπηση δεν απαιτεί νοσηλεία, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σημαντικά μειωμένος ενώ η αποκατάσταση είναι ταχεία, με τον ασθενή να επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητα και σταδιακά στην αθλητική του δραστηριότητα.

Τέλος,  η σωστή επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης αρθροσκοπικής τεχνικής μας επιτρέπει να μειώσουμε την πιθανότητα νέου επεισοδίου εξαρθρήματος, να βγει δηλαδή  ξανά ο ώμος, μέχρι και σε ποσοστό μικρότερο από 1% σε νέους, καθώς και σε αθλητές με υψηλές απαιτήσεις.

Η εκτίμηση του προβλήματος καθώς και η αντιμετώπισή του από εξειδικευμένο στις παθήσεις του ώμου Ορθοπαιδικό Χειρουργό, μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα και να προστατέψει τον ασθενή και τον αθλητή από μεγάλο διάστημα αποχής, υποτροπές, επαναλαμβανόμενη αστάθεια και βαρύτερες χειρουργικές επεμβάσεις.