Άνθρωποι που έκαναν τουλάχιστον ένα εμβόλιο για τη γρίπη είχαν 40% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν νόσο Alzheimer σε διάστημα 10 ετών, αναφέρει νέα έρευνα του UTHealth Houston.

Η έρευνα συνέκρινε τον κίνδυνο νόσου του Alzheimer μεταξύ ασθενών με και χωρίς προηγούμενο εμβολιασμό κατά της γρίπης σε μεγάλο δείγμα Αμερικανών ενηλίκων, 65  ετών και άνω.

Ο Bukhbinder δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι ο εμβολιασμός για τη γρίπη σε ηλικιωμένους μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου του Alzheimer για αρκετά χρόνια.

Πρόσθεσε ότι η ισχύς της προστατευτικής  επίδρασης αύξανε με τον αριθμό των ετών που κάποιος έκανε το ετήσιο εμβόλιο για τη γρίπη. Έρευνα ανέλυσε μεγαλύτερο δείγμα από προηγούμενη έρευνα σε 935.887 εμβολιασμένους ασθενείς και 935.887 μη εμβολιασμένους.

Στα 4 χρόνια, περίπου το 5.1% των ασθενών που εμβολιάστηκαν για γρίπη είχαν εμφανίσει συμπτώματα Alzheimer.

Στο μεταξύ το 8,5% των μη εμβολιασμένων ασθενών είχαν εμφανίσει νόσο του Alzheimer κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Tα ευρήματα υπογραμμίζουν την ισχυρή προστασία του εμβολίου της γρίπης κατά του Alzheimer, αναφέρουν οι Bukhbinder και Schulz.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Alzheimer's Disease.

Πηγές:
Journal of Alzheimer's Disease.