Γράφει η

Ευαγγελία Κοράκη

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research A.E.,

Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου των CROs, ΗACRO

 

Τα τελευταία χρόνια έχει σταδιακά διαμορφωθεί ένα ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον για τον κλάδο των κλινικών μελετών και πλέον το θέμα έχει τεθεί στο επίκεντρο σημαντικών διαβουλεύσεων. Κοινός στόχος όλων είναι να προσελκύσουμε περισσότερες μελέτες, αναλογικά με τον πληθυσμό και το μέγεθος της χώρας, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα.

Στη διαμόρφωση του πλαισίου αυτού συνέβαλε σίγουρα η πανδημία της Covid-19, η οποία ανέδειξε, με τον πιο εμφατικό τρόπο, τη ζωτική σημασία της κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας για την ανάπτυξη νέων θεραπειών και την βελτίωση της ζωής των ασθενών.

Είναι αναμφισβήτητο επιπλέον ότι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 536/2014, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 31η Ιανουαρίου 2022, είναι το πλαίσιο που μας θα μας καθοδηγήσει στην υλοποίηση όλων όσων στο παρελθόν είχαμε σχεδιάσει. Ο Κανονισμός εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον κλάδο, με ενιαία διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων σε όλη την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό από μόνο του θα επιβάλλει εναρμόνιση των διαδικασιών σε όλα τα κράτη-μέλη.

Όμως, το σημαντικό βήμα είναι ότι όλα τα παραπάνω έχουν γίνει κατανοητά από τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς και βλέπουμε ήδη να προωθούνται συγκεκριμένες νομοθετικές και άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, με θετικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της ερευνητικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Οι ενέργειες που αφορούν στην ανάπτυξη και λειτουργία του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κλινικών Μελετών, καθώς και η πιλοτική λειτουργία Γραφείων Κλινικής Έρευνας σε κάποια νοσοκομεία της χώρας είναι κάποιες μόνο από τις δράσεις προς τη σωστή αυτή κατεύθυνση.

Αυτό που καλούμαστε σε πρώτη φάση να επιτύχουμε, είναι ακόμα ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης και υψηλά πρότυπα διεξαγωγής, κριτήρια πολύ βασικά για όποιον θέλει να επενδύσει στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να συνεχίσουμε εντατικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και η πολιτεία, την προσπάθεια αυτή και να ολοκληρώσουμε όλα τα βήματα που έχουν τεθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό.

Είναι τώρα η μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε το πλαίσιο αυτό που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της αγοράς των κλινικών μελετών στη χώρα. Η επιτυχία μας σε αυτό το εγχείρημα θα είναι προς όφελος όλων:

  • των ασθενών που θα έχουν πρόσβαση σε νέες αποτελεσματικότερες θεραπείες και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο της κάθε μελέτης,
  • της φαρμακοβιομηχανίας που θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα στις διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και σημαντικά οικονομικά οφέλη,
  • της αγοράς, αφού οι επενδύσεις θα αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης,
  • της αναστροφής του brain-drain στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Β. Μαργαρίτης: Ο παράλογος χειρισμός του ιατρικού κλάδου από το ελληνικό Κράτος
Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήσεις κατά του νομοσχεδίου για την Ψυχική Υγεία
Μπρα ντε φερ γιατρών - κυβέρνησης. Στο τραπέζι αποχή από τη συνταγογράφηση. Τι σχεδιάζεται