Ερευνητές του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του University of Washington's School of Medicine, Oxford Center for Global Health Research, Center for Tropical Medicine and Global Health, ανέλυσαν 23 βακτηριακά παθογόνα και 88  συνδυασμούς φαρμάκων-παθογόνων και έδειξαν τα εξής:

  • Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας που αποδίδονταν και σχετίζονταν στη μικροβιακή αντοχή ήταν στην ανατολική Ευρώπη και στη συνέχει στην Κεντρική Ευρώπη
  • 541.000 θάνατοι συνδέονταν με τη βακτηριακή μικροβιακή αντοχή
  • 133.000 θάνατοι αποδόθηκαν σε βακτηριακή μικροβιακή ανοχή
  • 195.000  θάνατοι από λοιμώξεις του κυκλοφορικού συνδέονταν με τη μικροβιακή αντοχή
  • 127.000 θάνατοι από ενδοκοιλιακές λοιμώξεις συνδέονταν με τη μικροβιακή αντοχή
  • 120.000 θάνατοι από αναπνευστικές λοιμώξεις συνδέονταν με μικροβιακή αντοχή
  • 7 κύρια παθογόνα ήταν υπεύθυνα για 457.000 θανάτους που συνδέονταν με τη μικροβιακή αντοχή
  • S. aureus ανθεκτικό στη  μεθικιλλίνη ήταν κύριος συνδυασμός παθογόνων -φαρμάκων σε 27 χώρες, για θανάτους που αποδίδονταν στη μικροβιακή αντοχή
  • E. coli ανθεκτικό στην Αμινοπενικιλλίνη ήταν ο κύριος συνδυασμός παθογόνων-φαρμάκων σε 47 χώρες για θανάτους που συνδέονταν με μικροβιακή αντοχή.

Γενικά, χώρες με εθνικά σχέδια δράσης είχαν χαμηλότερα ποσοστά μικροβιακής αντοχής αλλά χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες.

Ορισμένες από αυτές τις μεθόδους περιλαμβάνουν καλύτερη παρακολούθηση, βελτίωση της υγιεινής, επέκταση της πρόσβασης στα εμβόλια και ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Πρόκειται για την πρώτη ανάλυση σε επίπεδο χώρας μετά τη μελέτη για το παγκόσμιο βάρος από τη μικροβιακή αντοχή που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο στο The Lancet.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος: Όσα πρέπει να ξέρετε
Ποια φάρμακα μπορούν να βλάψουν τους νεφρούς
Στο μικροσκόπιο του ECDC κρούσματα γρίπης πτηνών σε εργαζόμενους πτηνοτροφείου στην Αγγλία