Σημαντική αύξηση στο ποσοστό του μητρικού θηλασμού κατά το πρώτο εξάμηνο από τη γέννηση, καταγράφεται στην Ελλάδα.

Ανακύπτει, ωστόσο, μείζον θέμα την πρώτη εβδομάδα στο μαιευτήριο και μετά τον τέταρτο μήνα, εξαιτίας της πρώιμης εισαγωγής στερεών τροφών. Το θέμα αυτό δημιουργεί την ανάγκη αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εδραιωθεί η προαγωγή του θηλασμού.

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε σημερινή εγκύκλιο του υπουργού Υγείας, στην οποία επισημαίνεται η έναρξη πιλοτικού προγράμματος σε δέκα Δήμους της χώρας, το οποίο θα αφορά γυναίκες 18 έως 40 ετών και θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή της "Αλκυόνης".

Στην εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, σημειώνεται πως η ανάπτυξη παρέμβασης για Φιλικές Κοινότητες για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού, συμβάλλει στη συνέχιση της λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών και Προγραμμάτων, αλλά και στη διάχυση των αποτελεσμάτων και της προσθετικής αξίας αυτών στις υπηρεσίες Υγείας και προς όφελος των οικογενειών και της ευρύτερης κοινωνίας.

Σκοποί της παρέμβασης είναι :

  • Η Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού και η αναγνώρισή του ως τη φυσική επιλογή για τη σίτιση των βρεφών - νεογνών.
  • Η διαμόρφωση και η υποστήριξη δομών στην κοινότητα για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού.
  • Η ενδυνάμωση των οικογενειών για αποτελεσματικό μητρικό θηλασμό.
  • Η ενδυνάμωση συμμετοχής των ιατρών και επαγγελματιών υγείας στην προαγωγή του μητρικού θηλασμού.
  • Η διαμόρφωση και η ενεργοποίηση δικτύου φορέων της τοπικής κοινωνίας - κοινότητας, προς ενίσχυση και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων προαγωγής του μητρικού θηλασμού.

Τα κριτήρια βάση των οποίων θα αναπτυχθεί και θα αξιολογηθεί η πιλοτική εφαρμογή της παρέμβασης και που εξειδικεύονται σε επιμέρους δείκτες, σύμφωνα με τους οποίους τόσο οι Δήμοι που θα συμμετάσχουν (ώστε να χαρακτηριστούν Φιλικές Κοινότητες στην Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού), οφείλουν να συνομολογήσουν και να ακολουθήσουν, όσο και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Η πιλοτική εφαρμογή της παρέμβασης σχεδιάζεται, οργανώνεται και υλοποιείται, σε δέκα Δήμους, που συγκεντρώνουν βασικά χαρακτηριστικά όπως, ο πληθυσμός νέων ατόμων (18 - 40 ετών), το πλήθος γάμων και γεννήσεων ανά έτος, η δραστηριοποίηση της κοινότητας σε παρόμοιες δράσεις που προάγουν την μητρότητα και τη φροντίδα του παιδιού.

Χαρακτηρίζεται σημαντικό ο πληθυσμός των Δήμων να μην υπερβαίνει τις 100.000 (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) και να προέρχονται από διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Προτείνεται να είναι τρεις νησιωτικοί, τέσσερις σε αστικές περιοχές και τρεις σε ημιαστικές με γεωγραφική κάλυψη κοινοτήτων αγροτικού χαρακτήρα.

Η οριστικοποίηση της επιλογής των Δήμων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, θα γίνει σύμφωνα με πρόταση εισήγησης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού προς το υπουργείο Υγείας, που θα προκύψει αξιοποιώντας την εμπειρία του στο πεδίο αυτό και από τη συνεργασία του με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ή με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων - Προαγωγής Υγείας.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γονίδια οικογένειας από την Κολομβία ίσως "φρενάρουν" τη νόσο Alzheimer
Τι είναι οι ηλεκτρολύτες και σε ποιες τροφές τους βρίσκουμε
Περπάτημα: "Φάρμακο" κατά του πόνου στη μέση [μελέτη]