Εγκρίθηκε το αίτημα του Συντονιστικού Οργάνου των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για αμοιβή σε γνωματεύσεις και αιμοληψίες που είχαμε γράψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ του Ιatronet. Συγκεκριμένα στις 29/3/2023.

Σε αυτό είχαμε επισημάνει ότι το  Συντονιστικό Όργανο είχε ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας μια ελάχιστη αμοιβή ανά αιμοληψία, ενώ είχε θέσει και το ζήτημα της θεσμοθέτησης μιας μικρής αμοιβής από τον ασφαλισμένο για κάποιες κατηγορίες εξετάσεων όπως Βιοπαθολογικές, Απεικονιστικές και Πυρηνικής που θα σχετίζεται με την αξία της διάγνωσης, καθώς για μία σειρά εξετάσεων η διαμόρφωση της αποζημίωσής τους μετά την υποβολή του Rebate και Clawback είναι άκρως πενιχρή.  

Η Πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου Φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Στον πρόσφατα ψηφισθέντα NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5041 (ΦΕΚ87/α/2023) " Φαρμακευτικοί Σύλλογοι - Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις ", στο Αρθρο 96 αναφέρεται ότι
"Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να περιλαμβάνεται ή να προστίθεται στις συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός με κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς και διαγνωστικά εργαστήρια συμβατικός όρος περί καθορισμού αμοιβής για την αιμοληψία και την ιατρική γνωμάτευση.» Ετσι όπως αποδίδεται το επιπλέον κονδύλι θα επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ.

Στο μεταξύ στον ίδιο Νόμο επισημαίνεται ότι :

"Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αυξάνεται κατά δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000) ευρώ για κάθε ένα από τα άνω έτη. 

Τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται για τα έτη 2020 και 2021 σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ για την κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε «Υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων» και σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ για την υποκατηγορία Μ2 «Π.Π. Αναπνευστικά συσκευές οξυγόνο». 

Ειδικά για το έτος 2022 και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, αυξάνεται κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ. Επιπλέον της αύξησης του προηγούμενου εδαφίου και ειδικά για το έτος 2022 το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, αυξάνεται κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ για την κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε «Υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων». 

Για το α’ εξάμηνο του έτους 2023 και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, αυξάνεται κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00) ευρώ, για την κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε «Υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων». Η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί βάση υπολογισμού της δαπάνης για τα επόμενα οικονομικά έτη

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πού βρίσκονται οι πιο θεριακλήδες στον κόσμο
Άδ. Γεωργιάδης: Συμφωνία με γιατρούς τριών πόλεων - Τι ανακοίνωσε στη Βουλή
Κακές τροφές για το μέγεθος της κοιλιάς των αντρών