Σε πρόσφατη μελέτη που αναρτήθηκε στο Research Square και δεν έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό,  ερευνητές αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν μετα-ανάλυση μετά από συστηματική επισκόπηση για να κατανοήσουν τη σβέση μεταξύ θεραπείας στέρησης ανδρογόνων και του κινδύνου άνοιας, νόσου του Alzheimer, νόσου Πάρκινσον και κατάθλιψης.

Ερευνητές πραγματοποίησαν επισκόπηση ερευνών που εξέταζαν τον κίνδυνο άνοιας, Alzheimer και νόσου του Parkinson σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη, που ακολουθούσαν θεραπεία στέρησης ανδρογόνων.

Tα ευρήματα έδειξαν ότι η αναλογία κινδύνου για την άνοια, την κατάθλιψη, τη νόσο Alzheimer και Parkinson ήταν σημαντικά υψηλότερη για ασθενείς με καρκίνο προστάτη που υποβλήθηκαν σε θεραπεία στέρησης ανδρογόνων σε σύγκριση με όσους δεν υποβλήθηκαν σε αυτήν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης σημαντικά υψηλό κίνδυνο για άνοια συνδεόμενο με τις 3 μορφές της θεραπείας, δηλαδή ορχεκτομή, αντιανδρογόνα ή αγωνιστές της GnRH.

Οσον αφορά τη νόσο Alzheimer, ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος για την ορχεκτομή και τα αντιανδρογόνα. Επιπλέον, ο κίνδυνος αύξανε με τη διάρκεια της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων, ενώ ο κίνδυνος για Alzheimer ήταν υψηλός άσχετα από τη διάρκεια της συγκεκριμένης θεραπείας.

Ενώ ο κίνδυνος άνοιας φάνηκε σημαντικά υψηλότερος όταν η έναρξη της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων ήταν μετά την ηλικία των 65, ο κίνδυνος για Alzheimer φάνηκε να είναι υψηλός άσχετα από την ηλικία έναρξης της θεραπείας.

Ανάλυση σε υποομάδα με βάση γεωγραφικές περιοχές, ανέφερε ότι ο κίνδυνος άνοιας που συνδεόταν με τη θεραπεία στέρησης ανδρογόνων ήταν υψηλός μόνο σε ομάδες από την Αμερική, ενώ ο κίνδυνος άνοιας ήταν υψηλότερος στις ομάδες Ασίας και Αμερικής.

Από τις 28 έρευνες που περιέλαβε η μετα-ανάλυση, 3 περιέλαβαν άντρες χωρίς καρκίνο ως ομάδα ελέγχου. Αυτές έδειξαν ότι ο κίνδυνος άνοιας δεν ήταν σημαντικά διαφορετικός μεταξύ ασθενών με καρκίνο προστάτη που δεν ακολουθούσαν την παραπάνω  θεραπεία και της ομάδας ελέγχου.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων συνδέεται με σημαντική αύξηση του κινδύνου νευροεκφυλιστικών νόσων και νόσων αντίληψης όπως Alzheimer, Parkinson και κατάθλιψη

Πηγές:
Research Square

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Covid: Απότομη αύξηση του ιικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη
Τι προκαλεί ο κλιματισμός στο σώμα σας
Πανώλη στα αιγοπρόβατα: Σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης» η Θεσσαλία