Νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο American College of Cardiology Asia 2023, εξέτασε τα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θεραπείας με γιόγκα για να διαπιστωθεί το όφελος πρόσθεσής της ως συμπληρωματική αγωγή στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 75 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σε ίδρυμα της Ινδίας που υποβλήθηκαν σε στεφανιαία παρέμβαση, επαναγγείωση ή αγωγή με ιατρική συσκευή εντός των προηγούμενων 6 έως 12 μηνών.

Ολοι ανήκαν στο στάδιο NYHA Class III ή λιγότερο, είχαν ηλικία 30 έως 70 ετών και κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας <45%.

Η ομάδα παρέμβασης είχε 35 συμμετέχοντες (31 άντρες και 4 γυναίκες) ενώ 40 (30 άντρες και 10 γυναίκες) είχε η ομάδα χωρίς παρέμβαση. Η πρώτη έλαβε ιατρική θεραπεία και γιόγκα και η δεύτερη μόνο ιατρική θεραπεία.

Ο Ajit Singh, δήλωσε ότι οι ασκήσεις γιόγκα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την πρόκληση σωματικής και ψυχικής ευεξίας.

Οι ασθενείς της μελέτης παρατήρησαν βελτίωση στη συστολική πίεση και στον καρδιακό παλμό σε σύγκριση με ασθενείς που λάμβαναν φάρμακα χωρίς γιόγκα.

Οι ασθενείς στην ομάδα γιόγκα, στο τμήμα γιόγκα του νοσοκομείου  διδάχτηκαν επιλεγμένες τεχνικές γιόγκα όπως pranayama, διαλογισμό και τεχνικές χαλάρωσης. Κάθε συνεδρία διαρκούσε 60 λεπτά και οι συμμετέχοντες επιτηρούνταν για μια εβδομάδα στο κέντρο εκπαίδευσης πριν συνεχίσουν γιόγκα στο σπίτι μόνοι τους.

Οσοι ανήκαν στην ομάδα της γιόγκα έπρεπε να ασκούνται με την τεχνική τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα για 12 μήνες.

Μετρήθηκε η ποιότητα ζωής με το ερωτηματολόγιο World Health Organization Quality of Life, που χρησιμοποιεί 26 ερωτήσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής σε 4 τομείς- σωματική, ψυχολογική, κοινωνική και περιβαλλοντική υγεία. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στην έναρξη και στις 24 και 48 εβδομάδες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη έδειξε ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα της γιόγκα είχαν βελτίωση στην αντοχή, δύναμη, ισορροπία, σταθερότητα των συμπτωμάτων και ποιότητα ζωής. Παρατήρησαν επίσης ότι ενώ οι ασθενείς βελτιώθηκαν σωματικά και ψυχολογικά δεν υπήρξε βελτίωση στην κοινωνική και περιβαλλοντική υγεία.

Παράμετροι ηχοκαρδιογραφήματος δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στις 2 ομάδες κατά την έναρξη. Στους 6 και 12 μήνες παρακολούθησης βελτίωση της δικοιλιακής συστολικής λειτουργίας φάνηκε στην ομάδα της γιόγκα έναντι της άλλης. Επίσης η ομάδα είχε ουσιαστική βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα όπως αξιολογήθηκαν από την κατηγοριοποίηση NHYA.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η θεραπεία με γιόγκα ενδεχομένως μπορεί να βελτιώσει την ευεξία και τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που ακολουθούν τη βέλτιστη ιατρική αντιμετώπιση.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οι χοροί λάτιν μπορούν να δώσουν ζωή στους εορτασμούς και να ενισχύσουν την υγεία
Ανακαλύφτηκε νέα αιτία διαβήτη
Πώς θα κάνετε υγιεινό το υπνοδωμάτιό σας