Η χημειοανοσοθεραπεία είναι ανώτερη από τη χημειοθεραπεία στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) όσον αφορά μια σειρά από χειρουργικά, παθολογικά και τελικά σημεία αποτελεσματικότητας.

Ακόμη και σε όγκους με χαμηλή έκφραση PD-L1, μια μετα-ανάλυση 8 μελετών υποδεικνύει καλύτερη επιβίωση χωρίς συμβάντα, όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο "JAMA Oncology".

Τα δύο μονοκλωνικά αντισώματα nivolumab και pembrolizumab εξετάζονται επί του παρόντος για τη νεο-επικουρική χημειοανοσοθεραπεία του NSCLC (άλλα βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας). Ενώ και τα δύο αντισώματα έχουν εγκριθεί στις ΗΠΑ για τη νεοεπικουρική χημειοανοσοθεραπεία του NSCLC, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει περιορίσει τη χρήση του nivolumab σε όγκους με έκφραση PD-L1 > 1%.

Η απόφαση αυτή βασίζεται στην ανάλυση της μελέτης CheckMate 816, η οποία δεν έδειξε βελτίωση της επιβίωσης χωρίς συμβάντα σε ασθενείς με έκφραση PD-L1 < 1%. Η απόφαση για την πεμπρολιζουμάμπη (KEYNOTE-671) εκκρεμεί ακόμη στην Ευρώπη.

Αντιφατική κατάσταση αδειοδότησης

"Αυτή η αντιφατική κατάσταση έγκρισης δείχνει την αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της νεοεπικουρικής χημειοανοσοθεραπείας σε ορισμένες ομάδες ασθενών και υπογραμμίζει την ανάγκη για μια μετα-ανάλυση όλων των δημοσιευμένων μελετών σχετικά με τη νεοεπικουρική χημειοανοσοθεραπεία", γράφουν ο πρώτος συγγραφέας της μετα- ανάλυσης,  Mark Sorin, από το Ινστιτούτο Καρκίνου Rosalind and o Morris Goodman από το  Πανεπιστήμιο  McGill στο Μόντρεαλ και οι συν-συγγραφείς του.

Συνολική επιβίωση υπέρ της νεοεπικουρικής χημειοανοσοθεραπείας

Σε όλες τις τυχαιοποιημένες μελέτες έλεγχου (RCT), η συνολική επιβίωση ευνοούσε τη χρήση νεοεπικουρικής χημειοανοσοθεραπείας έναντι της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας. Η επιβίωση χωρίς συμβάντα, η ισχυρή παθολογική ανταπόκριση στην εκτομή και η πλήρης παθολογική ανταπόκριση ήταν επίσης υπέρ της νεοεπικουρικής χημειοανοσοθεραπείας.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Γιατί πονάω στο συκώτι
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]