Τα απαράγραπτα δικαιώματα των ασθενών και η καθολική πρόσβαση των πολιτών στην Υγεία είναι έννοιες αδιαπραγμάτευτες, όπως ρητά ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Εντούτοις, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται ατελώς ή με λανθασμένο τρόπο. 

Σε αυτό το πνεύμα, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Cohesion Network 2gether (Co2gether), παρουσίασαν το νέο καινοτόμο έργο “Δικαιώματα στην Πράξη” σε Συνέντευξη Τύπου, τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 στο συνεργατικό χώρο του Patients Hub, παρουσία συντακτών υγείας και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ασθενοκεντρικότητας, ενισχύοντας την πρόσβαση στην υγεία και τα δικαιώματα των ασθενών.

Με συνολική διάρκεια δώδεκα μηνών, αντιμετωπίζει τους περιορισμούς που απειλούν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου για καθολική πρόσβαση στην υγεία, μέσω της ενδυνάμωσης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των ασθενών.

Στο καλωσόρισμά της, η Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Βάσω Βακουφτσή, τόνισε πως από το έργο ενός συλλογικού οργάνου όπως η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, δεν μπορεί να απουσιάζει η προάσπιση δικαιωμάτων των χρόνιων ασθενών η οποία αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας στην υγεία. Ευχαριστώντας το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την εμπιστοσύνη του, η Πρόεδρος μετέφερε την πεποίθησή της πως από το έργο θα απορρεύσουν σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά τη χαρτογράφηση τήρησης των δικαιωμάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η Υπεύθυνη Προγραμμάτων Ιδρύματος Μποδοσάκη Βεατρίκη Γιαννόγλου, παρουσίασε συνοπτικά το έργο πλαίσιο «Building a robust and democratic civic space» (BUILD). Το έργο περιλαμβάνει ολιστικά προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για τους Συλλόγους Ασθενών. Ειδικότερα, εσωκλείει εργαστήρια συγγραφής αιτήσεων, σχεδιασμό και παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων οργανωσιακής ανάπτυξης, θεματικά εργαστήρια για τις αξίες της Ε.Ε., υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης, mentoring - executive coaching καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά και φορολογικά ζητήματα.

Η Ιδρύτρια Co2gether Μαρία Ζαφειροπούλου, ανέφερε συνοπτικά το έργο της οργάνωσης. Υπογράμμισε ότι με το πρόγραμμα θα επωφεληθούν άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές, ομάδες ασθενών σε τοπικό επίπεδο και κλινήρεις ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Κύριος στόχος του έργου αποτελεί η ενδυνάμωση της φωνής όλων των ασθενών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Με τη σειρά του, ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Δημήτρης Χαμπεσής παρουσίασε συνοπτικά το έργο, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων και της πρόσβασης των ασθενών στην υγεία μέσω μιας σπονδυλωτής, πολυεπίπεδης μεθοδολογίας.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν διαδραστικές ενημερωτικές συναντήσεις με πολίτες, συνεργασίες με δημοτικές και κρατικές αρχές για την κατάρτιση πολιτικών προτάσεων και οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για δημόσιους υπαλλήλους και επαγγελματίες υγείας. Περαιτέρω δράσεις περιλαμβάνουν τη συντονισμένη εκπόνηση πολιτικών αναλύσεων και δημοσιεύσεων, χαρτογραφήσεις για την κατανόηση των τρεχουσών δομών υγείας και την οργάνωση συμβουλευτικής επιτροπής για την πιο οργανωμένη προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Ακολούθησαν σύντομες τοποθετήσεις. Η Επιστημονική Συνεργάτιδα Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Αναστασία Χαλκιά, εξήρε το έργο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και το σκοπό του εν λόγω εγχειρήματος. Στη συνέχεια, παρουσίασε το έργο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Επιτροπή λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών και της Πολιτείας. Ως θεσμικό όργανο τα τελευταία 25 χρόνια, γνωμοδοτεί και συμβουλεύει την Πολιτεία αναφορικά με την τήρηση των δικαιωμάτων στο πεδίο και ως εκ τούτου, η συμβολή της το έργο θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου, συνεχάρη αρχικά την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Co2gether για την πρωτοβουλία. Τόνισε πως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με έμφαση στην υγεία, ιδίως όταν στον απόηχο της πανδημίας υπολογίζεται ότι θα έρθουν στο προσκήνιο χρόνιες ασθένειες που απορρέουν από το σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως καρκίνοι και παχυσαρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κομβικός, με την Ελλάδα να παρουσιάζει μεγάλες γεωγραφικές ανισοκατανομές, ειδικά όσον αφορά τα ζητήματα υγείας. Κλείνοντας, ανέφερε πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δρομολογεί Σχέδιο Δράσης στους 3 Νομούς για τη χαρτογράφηση αναγκών των ασθενών και των υφιστάμενων κενών που υπάρχουν. Ευρύτερος στόχος της Περιφέρειας αποτελεί η συμβολή στην εγγραμματοσύνη υγείας των δικαιωμάτων των ασθενών, σε συνέχεια και της ανησυχητικής αποστασιοποίησης των πολιτών από την επιστήμη που παρατηρείται μετά την πανδημία.

Το έργο “Δικαιώματα στην Πράξη: προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων ασθενών στην Ελλάδα” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και εταίρο την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Cohesion Network 2gether.

Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος)».

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εφαρμογή διαγνωστικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης
Μεταμοσχευμένοι ανέβηκαν στον Όλυμπο με τους γιατρούς τους για ένα μήνυμα ζωής
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''