Φιλότιμη είναι η προσπάθεια των υπηρεσιών του ΙΚΑ για την απαγόρευση του καπνίσματος.

Η γενική διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας κ. Ειρήνη Αντωνοπούλου έστειλε και σχετική εγκύκλιο στις μονάδες του Ιδρύματος.

Με την οποία κοινοποιεί εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας και παρακαλεί '...για την πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας...'.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της...παράκλησης.