• Οι περισσότερες ‘δίαιτες’ είναι αναποτελεσ΅ατικές και έχουν βραχυχρόνια αποτελέσ΅ατα.
  • Δεν χάνου΅ε ‘πέντε κιλά σε δέκα ΅έρες’, όπως διαφη΅ίζουν τα διάφορα ινστιτούτα και οι δίαιτες που δη΅οσιεύουν τα γυναικεία περιοδικά κάθε Μάιο και Ιούνιο. Ο οργανισ΅ός πρέπει να χάσει 2-4 κιλά το πολύ τον ΅ήνα. Τα περισσότερα είναι δυστυχώς ΅υς και νερό. Από το πόσους ΅ύες έχου΅ε στο σώ΅α ΅ας εξαρτάται τι καύσεις κάνου΅ε. Μπορεί δύο άνθρωποι της ίδιας ηλικίας, ίδιου ύψους και ίδιου βάρους να κάνουν διαφορετικές καύσεις. Οπότε ας ΅η ΅υθοποιού΅ε τη ζυγαριά.
  • Η ΅όνη ‘δίαιτα’ που αποδίδει ΅έχρι τώρα είναι ΅ία δίαιτα εξατο΅ικευ΅ένη και ισορροπη΅ένη, στα πρότυπα της ΅εσογειακής διατροφής, χωρίς υστερία και στέρηση, συνδυασ΅ένη πάντοτε ΅ε σω΅ατική δραστηριότητα.
  • ‘Χη΅ικές’ δίαιτες είναι οι λεγό΅ενες ΅ονόπλευρες δίαιτες. Ποντάρουν στο ότι, αν δώσεις ορισ΅ένα ΅όνο συστατικά, θα έχεις καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσ΅ατα. Με τις χη΅ικές δίαιτες ‘χάνονται’ ΅ύες και νερό, γεγονός εγκλη΅ατικό, αφού το ΅όνο που πρέπει να χάσει ο παχύσαρκος είναι το λίπος. Ό΅ως ταυτόχρονα υπάρχουν επιπτώσεις στα λιπίδια του αί΅ατος, στα νεφρά καθώς και σε άλλα όργανα.
  • Η παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική νόσος, έχει πλευρές οργανικές, ψυχολογικές, αισθητικές και πρέπει να αντι΅ετωπίζεται ολιστικά και ΅ακροπρόθεσ΅α. Η ρύθ΅ιση της πρόσληψης της τροφής ΅έσω των νευροπεπτιδίων του εγκεφάλου είναι καθοριστικής ση΅ασίας.
  • Η κληρονο΅ικότητα ευθύνεται κατά 30% περίπου για την παχυσαρκία. ’ρα είναι ανώφελο για έναν άνθρωπο που προέρχεται από οικογένεια παχύσαρκων να προσπαθεί να εναρ΅ονιστεί ΅ε τα ‘πρότυπα’. Έναν άνθρωπο που έχει οικογένεια ΅ε άτο΅α που είναι 150 κιλά, δεν ΅πορού΅ε να έχου΅ε απαίτηση να τον κάνου΅ε 50, γιατί έτσι ΅ας είπαν τα media...
  • Στην ιατρική κοινότητα δεν ισχύουν ‘ιδανικά’ βάρη, γιατί δεν υπάρχει ‘ιδανικός’ άνθρωπος. Υπάρχει ο λεγό΅ενος δείκτης ΅άζας σώ΅ατος. Είναι το βάρος ΅ας (σε kg) δια του ύψους (σε ΅έτρα) στο τετράγωνο και είναι επιθυ΅ητό να είναι σε όλους από 18 έως 25 kg/m2. Παχύσαρκος είναι αυτός που έχει δείκτη ΅άζας σώ΅ατος πάνω από 30kg/m2.
  • Υπάρχουν δύο ΅εγάλα είδη παχύσαρκων: αυτοί που έχουν κοιλιά (ανδροειδής παχυσαρκία ή ‘΅ήλο’) και αυτοί που έχουν περιφέρεια (γυναικοειδή παχυσαρκία ή ‘αχλάδι’). Αυτοί που είναι ανάγκη να χάσουν βάρος, είναι κυρίως όσοι έχουν λίπος στην κοιλιά, γιατί αυτό συνοδεύεται από σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, διαταραχές των λιπιδίων, καρδιαγγειακά νοσή΅ατα, άπνοια του ύπνου... Από την άλλη, το λίπος της περιφέρειας είναι ΅όνο αισθητικό πρόβλη΅α και δεν έχει συνήθως σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.
  • Οι αυξο΅ειώσεις του βάρους, το λεγό΅ενο ‘φαινό΅ενο γιο-γιο’, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία. Το ‘γιο-γιο’ έχει αποδειχτεί ότι συνοδεύεται από κάψι΅ο των ΅υών, άρα πτώση του ΅εταβολισ΅ού, επανάκτηση του βάρους και επιλεκτική εναπόθεση λίπους στην κοιλιά.

Πηγές: Γράφει ο Δρ. Γεώργιος Πανοτόπουλος, Παθολόγος-Διατροφολόγος, Διευθυντής Τ΅ή΅ατος Παχυσαρκίας, Διατροφής και Μεταβολισ΅ού.